NB! Kampagnen er afluttet.

I 18 år har Chaminda* oplevet en voldsom forfølgelse som præst i en lille by lidt uden for hovedstaden Colombo i Sri Lanka. Dog deler han stadig sin tro på Jesus med byens indbyggere.

Chaminda leder en menighed, der engang bestod af 80 familier. Nu er der kun 20 familier tilbage grundet forfølgelse. I den lille by er den buddhistiske tro dominerende. Det er de mange praktiserende buddhister, som undertrykker de kristne. I en menighed ikke så langt derfra, har en præst sagt til Chaminda, at han aldrig ville have modet til at være præst i den by, hvor Chaminda bor. Mange præster har faktisk opfordret Chaminda til at forlade byen.

Det giver god mening, eftersom at Chaminda har oplevet at blive slået, tortureret og få dødstrusler. Familiens omdømme er blevet vanæret i byen, måske for livstid, og det har påvirket børnenes skolegang og uddannelse. Igennem en længere periode nægtede byen at forsyne familien med vand og elektricitet. Men med hjælp fra Dansk Europamissions lokale projektpartner får Chaminda snart hjælp til selvhjælp, så familien kan blive økonomisk selvforsørgende.

Chaminda oplever så megen modstand, men den rokker ikke ved kaldet, han har fået af Gud; at vidne om Jesus! ”Hvis jeg forlader byen, hvem vil så være der til at fortælle dem om Jesus?” sagde Chaminda. Han er fuldt ud overbevist om, at Gud kalder ham til at være der, hvor han er, uafhængig af den brutale modgang, han må møde.

I mange år har Chaminda skullet kæmpe med forfølgelse, og coronaens hærgen i Sri Lanka har ikke gjort situationen nemmere. Tværtimod har virussen gjort det hele værre. Hans indtægt er afhængig af menighedsmedlemmernes gaver, og de var i forvejen fattige. Mange i menigheden har mistet deres job og kæmper nu med at finde arbejde. Det er svært at få det hele til at løbe rundt for Chaminda og menighedens medlemmer. Glædeligvis sikrer Dansk Europamissions givere, at familien i nær fremtid får hjælp til selvhjælp, så den kan få en bæredygtig indtægt.