konvertitkristen

No image found.

12 kristne fængslet i Libyen

Men på trods af forfølgelser vokser konvertitkirken i det ustabile land, hvor selv trusler og fare ikke forhindrer evangeliets forkyndelse gennem undergrundskirkens aktiviteter.