Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Kirker oplever store økonomiske udfordringer efter covid-19

Derfor hjælper Dansk Europamissions givere og forbedere præster i Sri Lanka til at blive selvforsørgende og yde nødhjælp i deres lokale by.

Af Redaktionen

Del artikel

Gennem et zoom-møde taler vi med lederen af de projekter Dansk Europamission har i Sri Lanka.

Tårnhøj inflation bringer mange udfordringer med sig

Han fortæller lidt om den vanskelige situation i landet efter covid-19 og den økonomiske krise det bragte med sig. Sri Lanka har oplevet en tårnhøj inflation i år 2022 på hele 70%. Dette har gjort et stort indhug i folks levestandard, og dermed også i kirkernes indkomst, hvilket er en kæmpe udfordring for samfundet og for kirken.

Han fortæller dog, at situationen er lidt bedre ude i landdistrikterne, fordi folk er selvforsynende med fødevarer. Men de høje priser på brændstof er stadig et problem for folk, og levestandarden er også gået meget ned. Turismen er fortsat også hårdt ramt.

Problemerne og udfordringerne for kirken er ikke kun lave indtægter, men også at rigtig mange mennesker vælger at opgive Sri Lanka, og søge udenlands. Mange unge forlader landet, også velhavende forretningsfolk og mange kristne, som er i tjeneste, fordi de har svært ved at se en fremtid i Sri Lanka.

Præsten Adrian fik hjælp til selvhjælp

En af dem, som har modtaget hjælp til selvhjælp, er en præst ved navn Adrian.

Gennem mail korrespondance fortæller han, hvad hjælpen har betydet for ham og hans menighed:

Lige siden Covid og den seneste økonomiske krise har Kirkens medlemmer været igennem en forfærdelig tid. Mange af dem kæmper, da de er blevet fyret fra deres job og har mistet deres indkomst. Jeg var også meget presset, da jeg ikke var i stand til at støtte min menighed økonomisk. Hele denne situation har i høj grad prøvet vores tro og fået os til at stole på Gud.

Gennem støtte, som jeg har fået fra projektet, har jeg plantet paprika. Jeg får en høst om to måneder, og jeg håber at få et overskud på denne indkomst, som jeg vil bruge på at genplante. Derved fortsætter høsten. Jeg har kontakt til 5 familier, der har det svært. Jeg håber at kunne hjælpe dem med overskudet. Jeg er meget taknemmelig for hjælpen, fordi det giver mig en mulighed for at velsigne andre. Under den nuværende situation er der ingen ord til at beskrive, i hvilket omfang denne støtte har velsignet os. Må Gud velsigne jer.”

Projekter i Sri Lanka

Dansk Europamission har 3 projekter i Sri Lanka, som givere og forbedere kan støtte.

Det første projekt omhandler hjælp til selvhjælp til fattige præster. I Sri Lanka lever præsterne af kirkens indkomst, der som nævnt er faldet i takt med landets vanskelige situation. Projektet har til mål at give præsterne en indkomst, så de i højere grad kan blive selvforsørgende. Mange præster har fået dyr, så de kan opstarte et landbrug. Andre har fået hjælp til at opstarte en lille butik, hvorfra de kan sælge varer. Derudover får de træning i hvordan, de kan drive deres virksomhed og blive dygtigere til deres arbejde.

Andet projekt omhandler økonomisk støtte til bibeldistribution. Bibler er lovlige at trykke i Sri Lanka, men de er meget dyre. Nye i troen får derved mulighed for at få en bibel.

Tredje projekt er et nyt menighedsplantningsprojekt, hvor præster særligt sættes i stand til at lave nødhjælps- og udviklingsarbejde i deres lokale område. De følger CDE-konceptet: Community Development Education, der består i, at kirkefællesskaber bliver trænet i at løse nogle af de problemer, de står over for i samfundet. Samt hvordan de kan opdage deres egne problemer, finde løsninger og forvandle egne ressourcer.

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier