Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Nayomi modtog støtte til gedehold under den værste økonomiske krise

Sri Lanka står midt i en økonomisk krise, som også rammer landets kirker. Derfor støtter Dansk Europamissions givere hjælp til selvhjælps-projekter målrettet præster og kirkemedarbejdere fra fattige og marginaliserede baggrunde. En af modtagerne er Nayomi.

Af Redaktionen

Del artikel

Jeg hedder Nayomi Ganendran og bor i Sri Lanka. I mange år har min familie og jeg tjent kirken i landdistrikterne, og lige nu er jeg kirkelig medarbejder i en kirke i byen Matale.

Nayomi (midt) og hendes familie tjener kirken i Sri Lanka

De sidste to år har været ekstremt udfordrende for min familie og vores kirke. Den økonomiske krise i landet er en af de værste kriser, vi har oplevet, da den i høj grad har påvirket vores økonomiske situation og vores menighed. Da vi kun har en lille indkomst, der ikke er tilstrækkelig til at dække vores udgifter, har menigheden sørget for os. Men mange af kirkens medlemmer er daglejere, og på grund af krisen mistede mange deres arbejde. Yderligere kom min mand ud for en ulykke og var sengeliggende i en lang periode. Det påvirkede især mig, da jeg derefter skulle sørge for familien og lede menigheden alene.

Læs også: Fattige og diskriminerede præstefamilier i Sri Lanka får hjælp til selvhjælp

Men jeg takker Gud. Han helbredte min mand fuldstændig, og han sørgede for vores behov. Den største velsignelse kom gennem NCEASL (Dansk Europamissions samarbejdspartner, red.), som gav mig et tilskud, der gav mig mulighed for at holde geder. Sammen med min mand vil vi bruge gederne til mælkeproduktion til videresalg, og med den indkomst vil vi velsigne menigheden og lokalsamfundet.

Tak Gud og tak til alle jer, som har støttet os.

I 2022 modtog 53 præster og kirkemedarbejdere fra forfulgte og marginaliserede baggrunde hjælp til selvhjælp. Gennem denne støtte kan præsterne og deres familie generere en indkomst. Projektet har yderligere gjort det muligt for præster at skabe jobmuligheder, og hjælpen bidrager dermed også til at hjælpe det øvrige lokalsamfund. Initiativer kan dermed bidrage til større accept af kirken i lokalsamfundet.