Nigeria

Bibelsmugling og -oversættelse

Bibler giver håb til forfulgte kristne i Nordnigeria

Der er mangel på Bibler i Nordnigeria. Men det har Dansk Europamissions givere været med til at ændre. Bibler, sangbøger og traktater er nået frem til trængte nigerianske kristne.

Af Redaktionen

Del artikel

Kirken i Nordnigeria har brug for hjælp. Der mangler Bibler. Det er noget af det vigtigste, når menigheder skal undervise voksne og børn, og et afgørende værktøj for at nå mennesker med fortællingen om Jesus. Desværre er Bibler svære at skaffe, og for de fleste ville det være en kæmpe udgift at skulle købe en Bibel, da folk i forvejen er presset på økonomien. 

Derfor er bidraget fra Dansk Europamissions givere en stor hjælp, som vækker begejstring hos de kristne. I alt er 2812 Bibler og sangbøger samt 1000 traktater nået frem og taget glædeligt imod.

“Biblerne og sangbøgerne er en stor opmuntring for os alle til at sprede evangeliet” fortæller en af modtagerne.

Biblerne giver de lokale kristne håb i barske tider. Islamiske grupper som ISIS, Boko Haram og Fulaniere forfølger folkegrupper, som de ikke mener er rettroende – dermed også kristne. De kommer på motorcykler og overfalder landsbyer. Her slår de ihjel, brænder huse og kirker af og bortfører for at få løsepenge. Især kristne skolebørn er udsat for bortførelser. For eksempel har én af de islamiske grupper angrebet en kristen skole og bortført op mod 200 elever. Generelt er forfølgelsen i Nordnigeria meget kompleks, fordi den ikke kun bygger på religiøse forskelligheder. Nogle steder drejer det sig eksempelvis om at få adgang til områder, hvor kvæg kan græsse.

For flere hundrede år siden sagde Luther: ”Kirken vokser under forfølgelse.” Det gælder stadig i dag – også i Nordnigeria. Kirken er i bevægelse. De opretter skoler, bygger brønde, giver medicin til udsatte og meget mere. Derudover udsender kirkerne evangelister til at bygge nye menigheder. Alt dette sker på trods af den modgang, de møder. 

Nigerianske kristne fortæller om, hvilken betydning Biblerne har

”Jeg er Gud meget taknemmelig for Biblerne og sangbøgerne, som vi har modtaget. De er meget værdifulde for os i Nigeria, da det er meget svært at få fat på den slags her. Biblerne og sangbøgerne er en stor opmuntring for os alle til at sprede evangeliet. Jeg vil gerne sige tak til alle, som har hjulpet med at betale og sende Bibler og sangbøger til os.”

”Vi takker Gud for alle Biblerne, vi har modtaget. For at være helt ærlig, da kirken fortalte os, at Biblerne var kommet, troede folk ikke på det. De troede ikke på, at mennesker i dette store yderområde ville blive husket i en sådan grad. Men nu har vi modtaget Biblerne. Det er et vidnesbyrd om, at kirken holder hvad de lover. Det er blevet kæmpestort for mennesker heromkring.”

Støt Dansk Europamissions arbejde