Iran

Bibelsmugling og -oversættelse, Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

I år er julen anderledes i Iran

Med hundredvis dræbte eller såret under de igangværende uroligheder, hundredvis dømte og nogle allerede uretmæssigt henrettet, er stemningen i Iran dyster. Folk føler sig fortæret af mørke.

Af Redaktionen

Del artikel

Aldrig før har iranere haft større behov for at høre Guds løfte fra Esajas 9,1: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land”.

Flere historier viser, at Guds lys er til stede og skubber mørket tilbage:

Efter drabet på et familiemedlem var Nasirs liv opslugt af hævntanker. Så mødte Gud ham. “Min hævn blev af evangeliet forvandlet til tilgivelse, og tilgivelse er blevet min tjeneste,” siger Nasir, der tjener kirken i Iran-regionen.

I sidste uge kom syv teenagere i Iran – så vrede og håbløse over for de igangværende uroligheder – til tro på Jesus gennem et online ungdomsmøde. De begynder nu deres trosrejse.

I denne uge konkluderede faren til en nyligt tilbageholdt kristen i Iran, der var bekymret over sin søns situation: “Måske ønsker Herren, at han skal være et vidne i fængslet. Bed for, at han bliver et lys for Kristus.”

På trods af risiciene finder troende i hele Iran kreative måder at dele de gode nyheder på i denne juletid. Eksempelvis laver medlemmer af en huskirke kort for at invitere venner til en julesammenkomst.

Når kristne deler budskabet om Jesus i Iran midt i et sådant mørke, må vi også have muligheder for at dele håbet med dem omkring os.

Må flere af os få lidt af deres frimodighed, så mange flere mennesker rundt om i verden også ville bøje deres knæ for Emmanuel.

Hvordan kan jeg støtte?

Nogle kristne idømmes fem og ti års fængsel i Iran. Samvittighedsfanger kan ikke bidrage økonomisk til deres familier, som derfor er i en økonomisk vanskelig situation. Du kan gennem Dansk Europamission give mad, lægehjælp samt støtte til at dække udgifter til husleje, vand, el og varme til familier i Iran, hvor den ene ægtefælle sidder i fængsel for sin kristne tros skyld.

Støt Iran: Støtte til familier til kristne indsatte

Du kan også for 40 kr. sikre, at et eksemplar af Det Nye Testamente indsmugles i Iran eller uddeles til iranere i nabolande. Længslen efter en kærlig og nådig Gud er stor i Iran.

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter