Libyen

Fortalervirksomhed

Bed for dødsdømt konvertitkristen

Libyske kristne opfordrer os til at bede for en konvertitkristen, der er blevet dømt til døden af en appeldomstol i en by i det vestlige Libyen.

Af Redaktionen

Del artikel

Den unge mand, som tog imod Jesus for omkring fire år siden, blev arresteret af militser og er blevet tilbagehold flere gange de sidste par år. De har forsøgt at tvinge ham til at opgive sin tro, men han har nægtet. På grund af manglende retssikkerhed og officielle retshåndhævende myndigheder i Libyen fungerer militser som politi, efterretningstjeneste og hær. Det fortæller vor samarbejdspartner, Middle East Concern.

Libyen har ingen lov mod frafald, hvilket betyder at konvertitter oftest sigtes for forræderi. Imidlertid baserede denne domstol sin afgørelse på en lov vedtaget af den nationale kongres, det valgte lovgivende organ mellem 2012 og 2014. I henhold til denne lov, skal frafaldne fra islam henrettes, såfremt de ikke opgiver troen.

Alle love vedtaget af den generelle nationalkongres blev annulleret af det nuværende Tobruk-baserede parlament, valgt i 2014. Men som en del af en vedvarende magtkamp mellem administrationerne i Tripoli og Tobruk, har højesteretten i Tripoli erklæret det Tobruk-baseret parlament ulovligt. Dette giver domstolene frihed til fortsat at anvende de annullerede love.

Konvertitten var forpligtet til at offentliggøre dommen i en lokal avis og på en lokal radiostation, samt vise dommen uden for sin bopæl og retten. Han havde ikke advokatbistand under sagen.

Kristne i Libyen beder om forbøn for

  • at denne modige og dristige bror må kende Jesu fred og Helligåndens trøst under hans prøvelse.
  • at dødsdommen vil blive standset og en retfærdig rettergang afholdt.
  • at denne bror bliver løsladt øjeblikkeligt og for hans sikkerhed og velvære i fremtiden.
  • fred, stabilitet og tolerance i dette krigshærgede land.