Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Send et opmuntrende brev til en udsat kristen i Sri Lanka

Ønsker du på en praktisk måde at opmuntre kristne, der udfordres på deres tro? Så er muligheden her.

Af Redaktionen

Familiens omdømme er blevet vanæret i byen måske for livstid, og det har påvirket børnenes skolegang og uddannelse.

Del artikel

Pastor Chaminda

I 18 år har Chaminda (dæknavn) oplevet en voldsom forfølgelse som præst i en lille by lidt uden for hovedstaden Colombo i Sri Lanka. Dog deler han stadig sin tro på Jesus med byens indbyggere.

Chaminda leder en menighed, der engang bestod af 80 familier. Nu er der kun 20 familier tilbage grundet forfølgelse. I den lille by er den buddhistiske tro dominerende. Det er de mange praktiserende buddhister, som undertrykker de kristne. I en menighed ikke så langt derfra, har en præst sagt til Chaminda, at han aldrig ville have modet til at være præst i den by, hvor Chaminda bor. Mange præster har faktisk opfordret Chaminda til at forlade byen. 

Det giver god mening, eftersom at Chaminda har oplevet at blive slået, tortureret og få dødstrusler. Familiens omdømme er blevet vanæret i byen, måske for livstid, og det har påvirket børnenes skolegang og uddannelse. Igennem en længere periode nægtede byen at forsyne familien med vand og elektricitet. Men med hjælp fra Dansk Europamissions lokale projektpartner får Chaminda snart hjælp til selvhjælp, så familien kan blive økonomisk selvforsørgende.


Chaminda har oplevet at blive slået, tortureret og dødstrusler, men den rokker ikke ved kaldet, han har fået af Gud; at vidne om Jesus! ”Hvis jeg forlader byen, hvem vil så være der til at fortælle dem om Jesus?”


Chaminda oplever så megen modstand, men den rokker ikke ved kaldet, han har fået af Gud; at vidne om Jesus! ”Hvis jeg forlader byen, hvem vil så være der til at fortælle dem om Jesus?” sagde Chaminda. Han er fuldt ud overbevist om, at Gud kalder ham til at være der, hvor han er, uafhængig af den brutale modgang, han må møde. 

I mange år har Chaminda skullet kæmpe med forfølgelse, og coronaens hærgen i Sri Lanka har ikke gjort situationen nemmere. Tværtimod har virussen gjort det hele værre. Hans indtægt er afhængig af menighedsmedlemmernes gaver, og de var i forvejen fattige. Mange i menigheden har mistet deres job og kæmper nu med at finde arbejde. Det er svært at få det hele til at løbe rundt for Chaminda og menighedens medlemmer. Glædeligvis sikrer Dansk Europamissions givere, at familien i nær fremtid får hjælp til selvhjælp, så den kan få en bæredygtig indtægt.

Et brev vil være til stor opmuntring for Chaminda. 

Jeewani

I en storby i Sri Lanka bor Jeewani (dæknavn). Hun arbejder i en kirke. I kirken kommer der 70 mennesker. I øjeblikket har de problemer med at holde gudstjenester. I mange år har kirken fungeret fint, men for nyligt har en utilfreds nabo taget drastiske metoder i brug mod den. Naboen har af og til tidligere klaget over lydniveauet, og nu har han pludselig indberettet menigheden til politiet. Heldigvis slap kirken med en advarsel.

Udover stridigheden med kirkens nabo sker det, at buddhistiske religiøse ledere i området kommer forbi og forstyrrer og stopper gudstjenesterne. Menigheden har altså sit at slås med. Dog er der et lyspunkt. I nabolaget er der også en del, der har sagt, at det er en velsignelse at lytte til kirkens lovsang. 

Jeewani oplever ikke forfølgelse af sin familie og venner, men hun oplever forfølgelse fra lokalbefolkningen. Når det sker, mærker hun, at kirkefællesskabet har givet hende styrke i tilværelsen. 

Hun er overbevist om, at Gud vil gå med hende og lede hende. Jeewani tror, at der er en velsignelse i forfølgelse. Dertil siger hun: ”Tag imod den med glæde.”

Det seneste vi har hørt fra Jeewani er, at hun lige har mistet sin mand af naturlige årsager. Et brev til Jeewani vil være til stor opmuntring for hende.

Sådan gør du:

  1. Skriv et opmuntrende brev til Chaminda eller Jeewani. 
  2. Skriv gerne brevet på engelsk, men hvis dansk er lettere, kan vi oversætte det til engelsk. 
  3. Brevet må ikke omhandle politik eller udtrykke sig negativt om Sri Lanka eller den religion, flertallet følger.
  4. Send brevet på mail til info@forfulgtekristne.dk eller med post til: Dansk Europamission, Drejervej 15, 2400 København NV. Vi sørger for, at opmuntringen bliver videresendt.

Støt