Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Under krisen udviklede den srilankanske præst David en depression

Gennem hjælp til selvhjælp har han nu fået håbet igen

Af Redaktionen

Del artikel

De sidste år har været svære for mange srilankanere. Først var der de lange nedlukninger under Corona-pandemien og dernæst økonomisk krise i landet. De store samfundskriser blev til en personlig krise for præsten David, som i denne periode udviklede en depression. Men med støtte og økonomisk hjælp til at opstarte egen virksomhed har han fået håbet igen.

“Mit navn er David Jenote og jeg er præst i en kirke i Ginigaththana i byen Hatton. I dette område lever mange under fattigdomsgrænsen. De er overvejende buddhister, men ved Guds nåde er mange kommet til tro på Jesus.”

David og hans hustru i deres nyåbnede butik

“Tiden under Corona-pandemien var meget svær for mig og min familie, og under nedlukningerne fik jeg en depression. Det blev endnu værre under den økonomiske krise i 2022. Jeg stolede på, at Gud ville hjælpe mig igennem, og det gjorde han. NCEASL (Dansk Europamissions samarbejdspartner, red.) velsignede os med en fantastisk mulighed. Jeg blev udvalgt til at modtage uddannelse i økonomistyring og fik økonomisk støtte til at åbne en butik.”

Læs også: Nayomi modtog støtte til gedehold under den værste økonomiske krise

“Jeg takker Gud og jer for at give mig denne mulighed. For nyligt åbnede jeg butikken, og jeg får et lille overskud. Gennem denne indkomst er jeg i stand til at hjælpe medlemmerne af kirken. Min hustru hjælper mig i butikken, og det giver mig også tid til at tjene som præst og tage rundt på besøg. Jeg er evigt taknemlig. Tusind tak.”

I 2022 modtog 53 præster og kirkemedarbejdere fra forfulgte og marginaliserede baggrunde hjælp til selvhjælp. Gennem denne støtte kan præsterne og deres familie generere en indkomst. Projektet har yderligere gjort det muligt for præster at skabe jobmuligheder, og hjælpen bidrager dermed også til at hjælpe det øvrige lokalsamfund. Initiativet kan dermed bidrage til større accept af kirken i lokalsamfundet.

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier