Afghanistan

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Flere nøgleledere i den afghanske undergrundskirke er flygtet

Nogle kristne rejser til Kabul, hvor de håber på sikkerhed i storbyens anonymitet. Andre flygter til nabolande.

Af Samuel

Del artikel

Via video taler jeg med Dansk Europamissions kontaktperson vedr. Afghanistan, som her giver et indblik i situationen i undergrundskirken netop nu. 

Hvordan er situationen netop nu?

Flere afghanere flygtede til Kabul, da Taliban vandt frem, men bor nu i interimistiske lejre.

Mange kristne og kirkeledere har forladt landet. Nogle frygter forfølgelse. Andre er flygtet uden at være i fare. Kirken er delvist blevet tømt, hvilket er trist. Der er dog stadig et antal kristne i landet, som forsøger at tilpasse sig den nye situation. 

Nogles huse er blevet ransaget af Taliban, nogle har måttet flytte internt i landet. De fleste er flyttet fra provinsen til Kabul, hvis det har været kendt i deres hjembyer i provinsen, at de var kristne. Årsagen er, at i Afghanistan vælger mange indbyggere at støtte den stærke – i dette tilfælde Taliban, og for at få yndest hos Taliban, vælger nogle at informere Taliban om, hvem der er kristne i lokalsamfundet. 

Det er dog langt dyrere at bo i Kabul end i provinsen, hvilket er udfordrende. De kristne har økonomiske udfordringer, og der er usikkerhed om, hvordan kirken skal gå frem. Nogle kristne tager rundt og forsøger at opmuntre undergrundskirkerne i denne tid. 

Men hvorfor Kabul, nu hvor Taliban har indtaget byen?

Det er lettere at gemme sig i en storby, som er mere anonym end mindre byer. Hvis man ikke tidligere har boet i Kabul, er der ingen der kender en, og de kristne har brug for at være i et miljø, hvor ingen kender dem. 

Er kirkeledere flygtet? 

Det er svært at kende det præcise antal, men et rimelig stort antal nøgleledere har forladt landet. Det er for tidligt at sige, om nye ledere kan overtage deres plads ved frontlinjen. Der er nye ledere, der tager ansvar, og jeg kan se, at de har potentiale til at tage mere lederansvar. Men det sker ikke fra den ene dag til den anden, så vi må fortsat opmuntre dem. De bortrejste ledere forsøger at holde kontakten til kirkerne inde i landet. Nogle siger, at de vil vende tilbage, når situationen ænder sig, men man kan ikke vide med sikkerhed, om det sker. Det er vigtigt at bede for dem, der bliver tilbage, at Gud må rejse den næste generations ledere. 


Som situationen er nu, lever kristne med en evig usikkerhed om, hvornår der bliver banket på døren, eller de siger noget, der afslører dem


En talibaner fik en drøm fra Gud

Jeg har hørt en historie, og jeg ved ikke om den er sand, at Gud to nætter i træk gav en talibaner en drøm. I drømmen fik han at vide, at han skulle gå hen til en bestemt person, som var fattig. Talibaneren følte, at Gud sagde til ham, at han skulle hjælpe, så han gav den fattige noget ris og mel. Talibaneren var selv forvirret. Den fattige mand var kristen. Som sagt ved jeg ikke om historien er sand, og jeg ved heller ikke, hvad der videre skete, men det fortæller mig, at Gud arbejder i Taliban på forskellige måder. 

Hvordan kan vi bede for Taliban?

Jeg opmuntrer folk til at bede om, at Taliban må få drømme og visioner, der rører deres hjerter, så de omvender sig og forstår, at Jesus er herre. Vi kan bede om, at der sker noget inden for Taliban. 

Vi må også bede om, at Taliban sætter mennesker over ideologi, så de hjælper befolkningen. 

Er de kristne bange?

Menneskelig set er de bange, hvilket er forståeligt i denne situation. Jeg tror de holder fast ved Herren, og de tror på, at Han er med dem, hvilket man kan gøre, også selvom frygten er der. 

Som situationen er nu, lever de kristne med en evig usikkerhed om, hvornår der bliver banket på døren, eller de siger noget, der afslører dem. Jeg ved ikke om nogen ligefrem vil vende tilbage til islam. I sådanne situationer kan personer, der er svage i troen, træffe sådanne beslutninger. Jeg har glædeligvis ikke hørt, at nogen har gjort det, men i stedet har jeg hørt, at de kristne holder fast i troen. 

Hvad sker der, hvis Taliban opdager kristne?

Vi hører, at Taliban henretter mennesker, der har samarbejdet med USA. Taliban vil ikke tøve med at dræbe kristne, hvis de finder dem, med vi har ikke hørt bekræftede historier om kristne, der har lidt martyrdøden. Der cirkulerer dramatiske historier, men jeg har ikke kunnet få dem bekræftet. Men generelt kan man sige, at regimet ikke tøver med at henrette mennesker. 

Hvad sker der helt konkret?

Taliban vil ikke nødvendigvis dræbe kristne, hvis de bliver opdaget, men selvom de overlever bliver det offentligt kendt, at de er kristne. Nyheden spredes, og det kan medføre modstand fra naboer og lokalsamfund, som er fjendtligt indstillede over for kristne. Ifølge islam er straffen for frafald død, men den implementeres ikke altid.

Fakta  

  • Før Talibans magtovertagelse var der anslået 3000 kristne i Afghanistan. Nu er tallet faldet. 
  • Kristne gemmer ting i deres hjem, og sletter mails og sms’er på deres telefoner, der indikerer, at de er kristne.  

Støt Afghanistan: Lægehjælp til fattige