Nordkorea

Ikke-kategoriseret

Nordkoreas kristne oplever Guds indgriben under Covid-19

Kristne i Nordkorea er ramt af covid-19 – ligesom andre nødlidende nordkoreanere. Alligevel er håbet ikke udslukket hos undergrundskirken, hvor de midt i trængslerne oplever Guds nærvær som en stor trøst.

Af Samuel

Del artikel

Nordkoreanerne måtte under nedlukningen se priserne på fødevarer stige til det firedobbelte. Godt nok faldt priserne i foråret, men tyfoner i juli og september ødelagde afgrøder, og priserne steg igen. Anslået 30.00050.000 nordkoreanere er døde under pandemien.

Dog er håbet ikke udslukket hos undergrundskirken. En nordkoreansk kirkeleder skriver:

”Alligevel tænker vi på Davids ord i Salme 139,14: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” og fra Salme 139,17-18: Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.

Vi mindes de gange, hvor vi i fortid og nutid har gennemlevet trængsler og nødsituationer, og vi kan ikke undgå at blive dybt berørt af vores himmelske fars godhed, nåde og kærlighed, som er mere talrig end sandet på stranden, og som er kommet os til hjælp i vores hjælpeløshed.

Han fortsætter:

”Hvor er det godt at vide, at Gud kender til vores trængsler, når vi vandrer i dødens skygge.”

Dette er ikke overfladiske ord, men ord fra hjertet, fra en repræsentant for undergrundkirken, som oplever hård undertrykkelse. Hemmelige kristne, der bliver opdaget, idømmes fængsel, hvor torturen er grusom. Det er veldokumenteret gennem tegninger baseret på vidnesbyrd fra nordkoreanske flygtninge.

Dog oplever de forfulgte, nordkoreanske kristne Guds storhed, kærlighed og nærvær midt i det hele. Den Gud de – og vi – tror på, er langt større end Kim Jung-uns brutale diktatur. 

De har overskud til at bede for os. Kirkelederen skriver: 

”Vi vil gerne bede for dig og vores brødre og søstre i Danmark og hele verden. Vi beder om, at Gud i sin faderkærlighed vil beskytte dig mod coronavirus og sørge for din sundhed og sikkerhed.”

Diktaturet i Nordkorea kan ikke adskille kristne i Danmark og Nordkorea. Vi kan bede for hinanden og stadig være forbundne i troen på Jesus. 

Modige smuglere kan ad uofficielle kanaler indføre medicin og mad til undergrundskirken. De sygdomme, der behandles,er eksempelvis tuberkulose, hepatitis B, diarré, febersygdomme, infektionssygdomme, kredsløbsproblemer, forhøjet blodtryk og gigt, ligesom der indsmugles kosttilskud. Der indsmugles også mad, som gør en stor forskel i en situation, hvor fødevareforsyningen er begrænset.

Tak om du vil bede for kirken i Nordkorea i denne tid. Medicin- og madprojektet kan også støttes økonomisk.

Støt Nordkorea: Medicin og mad til kristne og andre nødlidende