Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Vækkelsen i Sri Lanka fortsætter

Trods fattigdom og forfølgelse af kristne

Af Redaktionen

Kristne på Sri Lanka har fået bibler
De kristne i Sri Lanka længes efter bibler. I 2018 har over 4000 fattige kristne fået en bibel af Dansk Europamissions givere.

Del artikel

”Næsten hver dag fortsætter der med at komme forespørgsler på bibler”. Sådan siger vores projektansvarlige i Sri Lanka, Monroe. Det til trods for, at der allerede er delt over 15.000 bibler ud, og at der i løbet af foråret 2019 vil blive delt endnu 10.000 bibler ud. ”Kirken vokser dagligt, trods alle de problemer, der er i Sri Lanka, og behovet for bibler er endeløst”, fortæller han.

Om Sri Lanka

Sri Lanka er cirka en halv gang større end Danmark, men der bor alligevel knapt 22 millioner mennesker i landet. Langt de fleste indbyggere bor i 38.000 landsbyer. I 30.000 af disse landsbyer er der endnu ikke en kirke, men det ønsker de lokale kristne at ændre.

Jeg er på besøg i Sri Lanka for at tilse Dansk Europamissions projekter i landet. Det er opmuntrende at møde ambitiøse ledere og præster, som fortsætter med at plante menigheder i unåede landsbyer trods fattigdom og forfølgelse fra den buddhistiske majoritet i landet.

Infrastrukturen i Sri Lanka er mildest talt elendig, og vi kører i flere timer for blot at komme 100 kilometer frem. Det er behageligt i vores airconditionerede bil, men de 35 grader og den bagende sol rammer os som en mur, da vi stiger ud af bilen i udkanten af den lille landsby Morawaka i den sydlige del af Sri Lanka. Vi skal besøge præsten Gnasekara, som har forfølgelsen tæt inde på livet, men alligevel fortæller han ivrigt mennesker om Jesus i de omkringliggende landsbyer ved at gå fra hus til hus. ”Hvis en person kommer til tro på Kristus, vil landsbyen finde ud af det og komme og true eller overfalde præsten”, siger Gnasekara, som selv har oplevet det på egen krop, hvor han blev slået i ansigtet og på kroppen, fordi han havde besøgt et hus og fortalt dem om Jesus.

Multifunktionel ged

Som om forfølgelsen ikke var nok, så er der også en udbredt fattigdom i Sri Lanka, når man først er kommet væk fra storbyerne. Gnasekara tjener knapt 600 kroner om måneden som præst, og for de penge skal han forsørge sig selv, sin kone og deres lille baby. Det var ikke en holdbar situation, og derfor har Dansk Europamissions samarbejdspartner, med støtte fra danske givere, givet ham hjælp til selvhjælp i form af en ged. Geden vil om et par måneder få 3-4 kid. To af dem kan han sælge for 550 kroner stykket. De andre geder vil han beholde, så han kan få en lidt større besætning af geder og også på længere sigt sikre familiens økonomi.

37 præster har, ligesom Gnasekara på billedet, fået hjælp til at forsørge deres familier i 2018.

”Med de ekstra penge som geden giver, kan jeg give min familie, det de har brug for, og jeg kan assistere kirken og dem i menigheden, som trænger”, fortæller han. Geden producerer også mælk, og det, som dens kid ikke drikker, vil Gnasekara give til folk i menigheden, som trænger.

Geden har også endnu en vigtig funktion, når han som præst skal ud i nye landsbyer og have kontakt med folk. ”Når jeg kommer til en landsby, kan jeg komme som gedeopdrætter og ikke som præst. Gennem det kan jeg møde mennesker og snakke med dem”, fortæller Gnasekara.

Vi siger pænt farvel og går opmuntrede tilbage mod bilen. Der er ingen tvivl om, at geden har gjort en afgørende forskel for Gnasekara, hans familie og for kirken.

Fortsat vækkelse i Sri Lanka

På turen videre rundt i landet mødte vi en god håndfuld andre præster, og deres historier minder meget om hinanden. Forskellige ekstremistiske grupperinger forsøger at hindre kristne præster i at evangelisere ved at true eller overfalde dem. Alligevel fortsætter præsterne med at dele evangeliet med deres landsmænd, og nye kirker plantes.

»Ekstremistiske grupper forsøger at hindre kristne præster i at evangelisere ved at true eller overfalde dem«
– Peter

Dansk Europamissions to projekter i landet er medvirkende til, at vækkelsen kan fortsætte. Projektet med at dele gratis bibler ud til kristne srilankanere, som ikke har råd til at købe én selv, sikrer, at bibelmodtagerne kan vokse i deres tro. Det gælder ikke mindst nye troende. Projektet med hjælp til selvhjælp (f.eks. i form af en ged, en ko eller nogle høns) til fattige præster og menighedsplantere gør, at de kan forsørge sig selv og deres familier og dermed fortsætte i tjenesten – også på længere sigt.

De srilankanske kristne takker Dansk Europamissions givere for både bibler og hjælp til selvhjælp.

Støt Sri Lanka: Bibler til fattige kristne

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier