Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Præsten Lestor: Troen på Jesus er større end min frygt for forfølgelse

Pastor Lestor fra Sri Lanka betjener mennesker med muslimsk, hinduistisk og buddhistisk baggrund i sin menighed.

Af Samuel

Del artikel

Billedet ovenfor: Gennem hønsehold kan præsterne opdrætte kyllinger, de kan sælge, ligesom indtægterne fra salg af æg hjælper præstefamilierne økonomisk.

Under store økonomisk afsavn har præster i Sri Lanka, støttet af deres ægtefæller og børn, plantet menigheder i områder, hvor der ingen kristne er. Ofte har de næsten ingen løn fået for dette vigtige arbejde, hvor de har ofret alt og er blevet forfulgt for at dele evangeliet med deres medborgere.

En af præsterne er Lestor, som her fortæller sin historie: Jeg har tjent i Rathnapura-området i syv år. I løbet af den tid har jeg udsendt otte andre kirkeplantere, som tager ud til landsbyer, evangeliserer og tager på hjemmebesøg.

Med voksende leveomkostninger finder jeg det svært at forsørge min familie – Lestor

Jeg er pastor for folk med singalesisk og tamilsk baggrund og holder derfor gudstjenester på både singalesisk og tamil. Der er også en del muslimer, der kommer i kirken, men så snart de er blevet helbredt for deres sygdomme, ser vi dem ikke mere.

Dem, der kommer til kirken fra hindu- eller buddhistisk baggrund, bliver og vokser i Herren. På grund af mit arbejde med hinduer og buddhister oplever jeg meget modstand fra landsbyboerne og de religiøse ledere. Jeg føler ofte, at jeg ikke er velkommen i min egen landsby, og der er mange, der er imod det, jeg gør.

Det er med stor frygt, at jeg tager til visse landsbyer for at udbrede evangeliet der, men min tro på og tillid til Herren er større end min frygt – Lestor

Der bliver lige nu ført en retssag imod mig, og [Dansk Europamissions samarbejdspartner, red.] Evangelisk Alliance har hjulpet mig meget i denne forfølgelsestid ved at stille juridisk rådgivning til rådighed for mig i denne desperate situation. Under disse omstændigheder er det meget svært for mig blot at betale for mine rejseomkostninger, men jeg stoler på, at Herren vil sørge for mig, ligesom han holder hånden over mig i farlige situationer.

Men med de voksende leveomkostninger finder jeg det svært at forsørge min familie med den varierende indtægt, jeg får gennem min tjeneste. Jeg har en søn på fire år, som har brug for ordentlig mad, da han er i voksealderen, og jeg skal også kunne betale for hans skolegang. Jeg håber på at kunne begynde et hjælp-til-selvhjælpsprojekt, som vil sætte mig i stand til at betale for min families
voksende behov og en god uddannelse til min søn, slutter Lestor.

Pastor Lestor er en af de præster i Sri Lanka som venter på at få hjælp i hjælp-til-selvhjælpsprojektet. Vi kan sætte dem i stand til selv at tjene penge – på en værdig måde – så deres børn kan få mad, tøj og skolegang og dermed de bedste forudsætninger for en god fremtid.

Alt efter lokal efterspørgsel kan præstefamilierne enten få 25 høns, 1 ko, 2 geder, hjælp til at starte en lille butik eller 1 symaskine, så de kan starte en systue. Det koster i gennemsnit 1720 kr. at hjælpe én familie til at blive selvforsørgende.

Tak til alle, der giver afgørende hjælp til Lestor og andre fattige præstefamilier i Sri Lanka.

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier