Irak

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Tidligere muslim er i dag kristen nødhjælpsarbejder

Kurderen Abdallah var muslim og kurdisk soldat. I dag forkynder han og demonstrerer på en praktisk måde evangeliet over for nogle af ofrene for krigen mod Islamisk Stat, enkerne og børnene.

Af Samuel

Del artikel

Billedet ovenfor: En mor sagde: ”Åh, det er så lang tid siden, mine børn har fået deres eget legetøj”, da der udover nødhjælp også blev mulighed for at give børnene et stykke legetøj”

Det kan undre hvorfor der bor op mod 350 enker og omkring 1000 faderløse børn i den bjergrige egn i Nordirak, som vi af sikkerhedshensyn ikke nævner navnet på. Men årsagen er det bedrøvelige, at disse de unge kvinder blev enker i den nyligt overståede krig mod Islamisk Stat på Ninevesletten. 

Børn håbede far kom tilbage fra fronten

Ti dage ved fronten, ti dage hjemme hos familien. Det var livet for de kurdiske soldater. De sidste tre år måtte familien sige farvel til deres far, bror eller søn hver tredje uge. Det var skik og brug, at hver af børnene bragte deres far et stykke af hans militærudrustning, før han tog af sted til fronten – en sko, en sovepose, en rygsæk – i håbet om, at de måtte få deres kære at se igen efter de ti dage. Krigen er nu slut, men sorgen føles stadig, hundreder af familier er ladt tilbage uden deres far og forsørger.

Abdallah*, en tidligere muslim og kurdisk soldat, som nu har en ledende rolle i en by på egnen, er en omsorgsfuld mand, der har modtaget Jesus Kristus som sin frelser, og han har et varmt hjerte for de mange enker i byen. Han spurgte det netværk Dansk Europamission er en del af, om de på nogen som helst måde kunne hjælpe disse enker, der havde mistet deres mænd i krigen mod Islamisk Stat, eller hvis mænd stadig var i fangenskab hos disse terrorister. 

Enkerne mærker omsorg i nødhjælpsarbejdet

De fik ingen anden hjælp noget sted fra og havde meget svært ved at brødføde deres børn. De lokale samarbejdspartnere indvilgede i at hjælpe med mad, og dagen kom, hvor enkerne forsamledes med deres identitetspapirer for at blive registreret. For at gøre uddelingen så effektiv som muligt med kortere ventetid, blev de kaldt ind i grupper. Det gjorde det muligt at undgå hastværk ved uddelingen og at give enkerne en følelse af, at der var nogen, der havde omsorg for dem. Og de fik ikke kun mad – denne gang fik børnene også et stykke legetøj hver. Hvilken glæde, der var at se i børnenes ansigter, og hvilken glæde for mødrene også, som en af dem udtrykte ved at sige: ”Åh, det er så lang tid siden, mine børn har fået deres eget legetøj”.

Billedet til højre: Børn som har mistet deres far, får ikke kun nødhjælp, men også omsorg og opmuntring. 

Under den sidste uddeling sagde Abdallah: ”Efter at fødevarepakkerne var blevet læsset af og lagt på plads, blev der banket på min dør mindst 15 gange. Men folk ved godt, at det er en kirkedør, de banker på, for jeg har tydeligt forklaret dem, hvor hjælpen kommer fra”. Efter at han havde uddelt pakkerne fra sit hus, var der stadig 190 pakker tilbage, som Abdallah ville dele ud i landsbyen. Han fortæller: ”Jeg kan ikke bede dem om at komme her og hente pakkerne, for de har ikke råd til at komme herhen for at hente maden her.” Abdallah har allerede et hold af adskillige nye troende, som hjælper ham med uddelingen. Så han laster bilen og tager ud til folk med pakkerne. Glad fortæller Abdallah to dage senere: ”Det er fantastisk – vi har haft mulighed for at forkynde adskillige steder, og ved I hvad? 37 mennesker har taget imod Kristus!”

Vi tæller ikke frelste sjæle, eftersom det ikke er os, der omvender dem, men Helligånden, som har arbejdet i deres hjerter i lang tid og i mange situationer og gennem mange mennesker. Vi ved endnu ikke, hvor holdbar deres nye tro er, men det er alligevel en kilde til stor glæde. Tak om du vil bede for de mange nye kristne i Mellemøsten – som på grund af Islamisk Stats brutalitet begyndte at stille spørgsmål ved islam og fandt et nyt liv i tro på Jesus.

Internt fordrevne familier i Irak har stadig brug for hjælp til at komme sig over de traumatiske oplevelser, som IS har pådraget dem. Du kan hjælpe familier ved at give dem det, der er nødvendig for deres overlevelse.

  • Det koster i gennemsnit ca. 150 kr. at sikre, at en familie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en uge.
  • Det koster i gennemsnit ca. 652 kr. at sikre, at en familie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en måned.

Tak om du vil hjælpe nødstedte kristne og andre udsatte minoriteter i Irak.

Støt