Irak

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Kristen irakisk mor: ”Uden skolegang ville vi overveje at emigrere til Vesten”

Så enkelt svarede den kristne kvinde Bushra, da jeg spurgte, hvad hun og hendes familie ville gøre, hvis de ikke fik støtte til deres børns skolegang.

Af Samuel

Del artikel

Billedet ovenfor: Bushra med to af sine børn.

Jeg befinder mig et stykke oppe i bjergene omkring Duhok i Nordirak. Temperaturen er mere behagelig heroppe end længere sydpå omkring Erbil, hvor temperaturen i øjeblikket er omkring 40 grader. Ligeledes lufter en sval vind i haven, hvor jeg sammen med bl.a. en lokal præst og projektmedarbejdere er inviteret til te hos forældre, hvis børn får skolegang med støtte fra Dansk Europamissions givere.

Forældre og elever inddrages i projektudvikling

Inden dette møde i haven var vi på besøg på skolen og mødtes med elever og forældre. Forældrene takkede hjerteligt for støtten til deres børns skolegang og gav samtidig forslag til, hvorledes projektet kunne videreudvikles, bl.a. i form af permanent støtte til en skolebusordning for børn i landsbyer endnu højere oppe i bjergene. Det er fint at iagttage, hvordan forældre og elever byder ind med deres vurderinger og deltager i udviklingen af projektet. 

Billedet til højre: Forældre og elever takkede for vores støtte og kom med forslag til videreudvikling af projektet. 

“Mange tak for støtten. Vi er så taknemmelige for, at nogen tager denne byrde på sig, så vores børn kan få skolegang.” Bushra, irakisk mor

Interview med Bushra

Tilbage i haven interviewer jeg en af mødrene, Bushra, hvis børn går på skolen. Sammen med sin mand har hun drengen Nestores på 11 år, pigen Ankena på 10 år og drengen Anke på fem år. Jeg spørger hende:

Hvad betyder det for dig, at dine børn kan gå i skole?

Vi er meget glade og lykkelige. Hvis vore børn ikke fik skolegang i dette projekt, ville det være meget vanskeligt, og vi skulle måske låne penge, for at de kunne få skolegang. Min mand er daglejer inden for byggebranchen, og vi har ikke mange penge.

Hvad ville I gøre, hvis der ikke var dette tilbud om skolegang?

”Uddannelse er meget vigtigt”, udbryder Bushra. ”Hvis vores børn ikke kunne få uddannelse, ville vi overveje at emigrere, og jeg gætter på, at flertallet af de øvrige familier på skolen ville gøre det samme”. 

Hvad betyder det for landet, at de kristne bliver?

”Der er mange kristne, der emigrerer, men det er godt for kirken, hvis nogle kristne bliver. Derudover bidrager de kristne også positivt til samfundet. De er loyale, viser kærlighed og er fredelige. Det er det vigtigste, de har til fælles.

Bushra slutter med at takke Dansk Europamissions givere, som har sikret, at hendes samt andre udsatte familiers børn kan få skolegang: Mange tak for støtten. Vi er så taknemmelige for, at nogen tager denne byrde på sig, så vores børn kan få skolegang.

Støt