Sri Lanka

Bibelsmugling og -oversættelse

Srilankanske kristne fik stillet deres sult efter Bibelen

Kristne i Sri Lanka har en stor længsel efter at læse i Guds Ord, men Bibler er dyre for fattige lokale kristne. Jeg har netop deltaget i en rejse til Sri Lanka arrangeret af Dansk Europamission, for at gøre noget ved problemet.

Af Redaktionen

Del artikel

Billeder: Jeevas familie med de to ‘mirakelbørn’ og Samanthi med sin egen og sin søns nye bibler.

Kirkevækst betyder stort behov for bibler

En gruppe unge var i Sri Lanka for at dele Bibler ud til fattige kristne. Vi oplevede stor åbenhed, gæstfrihed og ikke mindst taknemmelighed for de Bibler, som Dansk Europamissions givere har finansieret. Behovet for Bibler skyldes i høj grad, at kirken i Sri Lanka er i vækst. Mange mennesker møder Jesus, fordi de gennem præsten og kirken på mirakuløs vis oplever helbredelse for sygdom, udfrielse af misbrug og genoprettelse af familier.

Familie havde fået dødfødte børn – bad Gud om levende børn

En af de familier vi mødte, der modtog Bibler, var tidligere hinduistisk. Familien blev kristen for tre år siden, og tiden inden havde været tumultarisk for familien, da de havde fået to dødfødte børn. Ifølge faren, Jeeva, skyldtes det, at der hvilede en hinduistisk forbandelse over ham. Jeeva besøgte hinduistiske templer for at fjerne forbandelsen, men intet hjalp. Familien opsøgte kirken og bad om levende børn. De gav deres liv til Jesus og har nu to ’mirakelbørn’, som Jeeva selv kalder det. Familien har nu også fået Bibler på deres eget sprog. ”Nu har jeg en Bibel og kan lære Jesus bedre at kende”, fortalte han.

Kan nu lære Jesus at kende

En anden glad bibelmodtager vi mødte var kvinden Samanthi fra en kirke nær byen Puttalam. Hun havde haft nogle personlige problemer, hvorefter hun fik besøg af præsten fra kirken. Besøget hos præsten endte med, at hun gav sit liv til Jesus, men hun har siden manglet en Bibel.

”Det, jeg har fået i dag, er uvurderligt. Nu kan min søn og jeg lære Kristus bedre at kende”, sagde Samanthi.

For mig har det været meget givende at møde de srilankanske kristne. Først og fremmest er det opmuntrende at høre de mange vidnesbyrd om omvendelser, helbredelser og mirakler. De kristnes store glæde over Bibelen og deres taknemmelighed er også inspirerende at opleve for en kristen fra det rige Danmark, der tager mange ting for givet.