Sri Lanka

Bibelsmugling og -oversættelse

Kristne i Sri Lanka udsættes stadig for forfølgelse

Trods ny præsident og ny regering trives fanatismen hos det flertallet.

Af Samuel

Del artikel

Billede: Tre veninder fra Danmark delte bibler ud til fattige og forfulgte kristne i løbet af deres sommerferie på Sri Lanka.

Vor samarbejdspartner i Sri Lanka er generelt tilfredse med resultatet af både det seneste præsidentvalg og parlamentsvalg. De mener at det lover godt for fremtiden hvad angår vilkårene for religionsfriheden i landet.

Der er dog stadig problemer for kristne og især kristne, som konverterer fra hinduismen til den kristne tro i Sri Lanka, hvad en nylig rapport om angreb på kristne vidner om. Meget tyder dog på at antallet af overgreb er dalende. Alligevel er det alvorligt nok hvad der rapporteres om. Således besluttede flertalsbefolkningen i Madu i Mannar-distriktet for nylig at ingen kristne måtte begraves på den offentlige gravplads i byen, og at folk der kommunikerer med konvertitkristne, vil blive straffet.

Folkemængde stillede ulovlige krav til pastor

Et andet sted, i Neluwa i Galle-distriktet, brød en gruppe på ti buddhistmunke og ca. 30 landsbyboere ind og afbrød en søndagsgudstjeneste idet de gik til korporligt angreb på de tilstedeværende, inkl. præsten og hans kone. Ved en senere afhøring af præsten og hans kone på politistationen deltog den lokale formand og sekretæren for en buddhistisk organisation til beskyttelse af buddhistisk lære, og præsten fik at vide at han ikke måtte holde flere gudstjenester førend han havde fået registreret sin kirke. Præsten sagde at vicepolitikommissæren som stod for afhøringen, måtte sigte ham hvis han havde begået noget ulovligt. Folkemængden trængte sig dog ind på præsten og tvang ham under trusler til at skrive under på at han ikke ville holde nogen gudstjenester før han havde fået sin kirke registreret – hvilket ikke er et lovkrav i Sri Lanka.

Bed venligst for de kristne i Sri Lanka om at de frimodigt må dele deres tro med andre så at Guds ord må have fremgang, og at de må stå fast på deres forfatningsmæssige ret til religionsfrihed. Bed også for Dansk Europamissions projekter, der drives af kristne der ønsker at hjælpe hele deres lokalsamfund, om at projekterne må bidrage til større respekt for de kristne og må åbne de lokale ikke-kristnes øjne for hvem Jesus egentlig er.

Det koster omkring 40 kr. at sikre at en fattig srilankansk kristen kan få sin egen bibel.

Støt Sri Lanka: Bibler til fattige kristne