Sri Lanka

Bibelsmugling og -oversættelse

Tre veninder fra Danmark uddeler bibler i ferien i Sri Lanka

Jacoba, Nicoline og Heidi mødte forventningsfulde kristne i Sri Lanka da de gav dem bibler fra Dansk Europamissions givere. Alle var ivrige efter at komme til at læse i deres bibel.

Af Samuel

Del artikel

Torsdag den 9. juli var dagen hvor vi havde aftalt at mødes med den ansvarlige for et af de projekter som Dansk Europamission støtter i Sri Lanka. I projektet får fattige kristne bibler – kristne som er så fattige at de ikke har råd til en bibel.

I kirken vi kom til, var folk glade og åbne. Alle fremmødte var trukket i deres bedste og flotteste tøj for at modtage Bibelen som Dansk Europamissions givere havde sikret de kunne få.

Billede: De tre veninder Nicoline, Jacoba og Heidi brugte noget af deres ferie i Sri Lanka til at uddele bibler.

Flere af de kristne fortalte hvordan de kun havde én bibel i familien, og at den nu var så slidt at det ikke længere var muligt at læse den fordi siderne faldt fra hinanden.

Gik to timer for at læse i Bibelen

Præstekonen fortalte os også om hvordan en mand som kom i kirken, havde gået to timer hver dag for at komme og læse i Bibelen. Vi var derfor ikke i tvivl om at glæden over den nye bibel var stor hos de kristne i Sri Lanka. For som en mand fortalte os: ”Det er ikke optimalt at leve som kristen uden en bibel”.

Srilankanere omvender sig fra buddhismen

Mange af de kristne i denne kirke var konverteret fra buddhismen; alle fordi der var en som havde fortalt dem evangeliet. Én fortalte at hun og hendes mand var kommet til tro ved at se deres børns iver efter at læse i Bibelen. En anden fortalte hvordan en slægtning havde fortalt evangeliet til ham, og nu var hele familien blevet kristen.

Tak til alle som har sikret at fattige srilankanske kristne kan få en bibel

Fakta: Mange fortalte desværre også om hvordan de havde oplevet at blive chikaneret, udstødt eller set ned på af familie og venner omkring dem på grund af deres tro på Jesus.

Det koster omkring 40 kr. at sikre at en fattig srilankansk kristen kan få en bibel.

Støt Sri Lanka: Bibler til fattige kristne