Sri Lanka

Ikke-kategoriseret

Ny præsident i Sri Lanka kan mindske forfølgelsen af kristne

Den siddende præsident tabte – nu er forhåbningerne store til den nyvalgte, Maithripala Sirisena, og forhåbentlig vil det snart høre fortiden til hvad der skete i julen, lige før præsidentvalget, hvor politiet afbrød en gudstjeneste julenat.

Af Henrik Ertner Rasmussen

Del artikel

Billede øverst: Hjælp til selvhjælpsprojektet i Sri Lanka – kvinden har modtaget geder. Ved at avle og sælge geder sættes fattige i stand til selv at tjene penge og skal ikke være afhængige af almisser.

Omkring midnat mens julegudstjenesten var i fuld gang i en kirke i Balangoda, Pinnawala i Ratnapura-distriktet, kom to ansvarshavende betjente og fem andre betjente til stedet mens gudstjenesten blev afholdt. Først gik en civilklædt betjent ind i kirkebygningen og observerede omgivelserne. Kort efter, midt i prædikenen, blev pastoren bedt om straks at komme ud af kirken til de andre betjente.

Billede til højre: En af de mange glade modtagere af de tusinder bibler Dansk Europamissions støtter har givet til fattige kristne.

Da pastoren var gået ud for at mødes med dem, beordrede de ham til straks at komme med på politistationen og afgive forklaring. Den ansvarshavende informerede pastoren om at der var en anstrengt stemning i landsbyen på grund af de religiøse aktiviteter som pastoren stod for. Men pastoren bad betjentene give ham et kvarter til at gøre gudstjenesten færdig. Det afslog betjentene, som derefter tvang ham til at tage med til politistationen.

Da de ankom til politistationen, blev pastoren instrueret i ikke at kommunikere med nogen. To kristne som var fulgt med pastoren til politistationen, blev verbalt overfuset af den vagthavende betjent og bedt om at tage tilbage. Advokater og bekymrede kristne som ringede til politistationen, fik at vide at pastoren slet ikke var blevet taget med til politistationen. Efter lang ventetid, omkring kl. 16, blev pastoren afhørt af en politibetjent og udspurgt om hvorfor han blev ved med at holde gudstjenester efter klare instrukser fra divisionssekretæren om at stoppe alle religiøse aktiviteter. Pastoren svarede at hans advokat havde sendt et brev til distriktssekretæren hvori der blev stillet spørgsmålstegn ved den juridiske gyldighed af forbuddet. Pastoren forklarede at distriktssekretæren endnu ikke havde svaret på dette brev.

Men politibetjenten fastholdt at det var ulovligt for pastoren at fortsætte med at afholde religiøse aktiviteter. Derfor blev der åbnet en sag mod ham for at have undladt at følge distriktssekretærens instrukser. Pastoren blev først løsladt fra politistationen omkring kl. 16.30.

Sagen blev hørt den 26. december og blev udsat til den 5. maj 2015 af dommeren.

Til den tid kan vi håbe at der vil herske større respekt for loven og for menneskerettighederne, herunder religionsfriheden, end det har været tilfældet de sidste mange år, hvor buddhist-nationalistiske grupper har følt sig opmuntret af tidligere præsident Mahinda Rajapaksa, hvis styre var præget af tiltagende egenrådighed og nepotisme samt af at mange kritiske journalister blev myrdet.