Sudan

Ikke-kategoriseret

Meriam er nu i sikkerhed på USAs ambassade i Sudan

Nogle danske medier har fejlagtigt viderebragt en nyhed om, at Meriam Ibrahim ikke blev genanholdt efter løsladelsen mandag den 23. juni. Det blev Meriam og hendes børn imidlertid den 24. juni, men blev glædeligvis løsladt den 26. juni.

Af Samuel

Del artikel

Meriam og hendes familie blev tilbageholdt i Khartoums lufthavn og forhindret i at forlade Sudan den 24. juni – dagen efter appelretten den 23. juni havde underkendt den dødsdom hun havde modtaget for frafald fra islam samt utugt for at have giftet sig med en kristen mand.

Vi kan nu med glæde fortælle at Meriam blev løsladt fra politiets varetægt den 26. juni omkring kl. 9.30 lokal tid, efter at rigsadvokaten accepterede en betinget løsladelse mod kaution. Meriam og hendes familie er nu på den amerikanske ambassade.

Vil Meriam blive anklaget igen?

Anklager om at Meriam skulle have benyttet sig af falske rejsedokumenter og have afgivet falsk forklaring, efterforskes i øjeblikket. Meriams advokater forventer at mødes med rigsadvokaten den 29. juni for at høre hvorvidt hun vil blive sigtet. Familien havde forsøgt at forlade landet ved at bruge et rejsedokument udstedt af den sydsudanesiske ambassade, eftersom Meriams mand er sydsudanesisk statsborger (han har også amerikansk statsborgerskab). Sydsudans ambassade har bekræftet dokumentets gyldighed.

Der er stadig en mulighed for at rigsadvokaten vil anke den dom som frikendte Meriam for frafald, når den foreligger skriftligt.

Familien har stadig brug for vor forbøn

Kristne som støtter familien, takker for vores forbøn og glæder sig over at Meriam endnu en gang er blevet befriet.

De anmoder fortsat om forbøn for at:

a. Meriam, Daniel, Martin og Maya må føle Jesu fred, nærvær og trøst.

b. efterforskningen snart må blive afsluttet uden at der kommer yderligere anklager mod Meriam.

c. familien må få lov til at forlade Sudan og må erfare Helligåndens klare vejledning for deres fremtid.

d. kristne i hele Sudan, og især dem med muslimsk baggrund, må erfare Faderens beskyttelse, Sønnens fred og Helligåndens visdom.

e. alle involverede embedsmænd må elske barmhjertighed, handle retfærdigt, lære om Jesus og vælge at følge Ham.

På billedet (fra Hardwired), der er taget efter løsladelsen i mandags, kan man se Meriam i midten og hendes mand med deres søn Martin på hendes højre side.

Kilde er Dansk Europamissions samarbejdspartner Middle Eastern Concern