Syrien

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Syriske kristne har brug for vor hjælp

Dansk Europamission arbejder inde i Syrien med lokale kristne kirker

Af Samuel

Del artikel

Vi udruster den forfulgte kirke

Gennem dette nødhjælpsprojekt udruster vi syriske kristne til at gøre en positiv forskel inde i Syrien, hvor de afhjælper hungersnød og død som finder sted rundt omkring dem. De kristne får gennem vor hjælp mulighed for at hjælpe de fattigste internt fordrevne flygtninge, primært kvinder og børn der har mistet alt.

De hårdest ramte områder får hjælp

Til dette projekt har vi valgt de nordlige områder af Syrien. De er blandt de områder som er værst ramt af konflikten i Syrien. Det drejer sig om byen og guvernementet Aleppo inkl. de mange kurdiske landsbyer i Afrin, mange kristne landsbyer langs den tyrkiske og irakiske grænse, det nordøstlige guvernement al-Hasakeh og al-Qamishli samt Teltamer og Malkieh.

Syriske kristnes lokalkendskab udnyttes

Da det er lokale kirker vi arbejder med, kender de området, dets befolkning og sprog godt, hvilket også hjælper dem til bedst at vurdere deres egen sikkerhed i kampsituationer samt de ressourcer der er til rådighed og den logistik der skal til for at projektet lykkes.

Hvor som helst det er muligt, koordinerer vi alle vore humanitære indsatser med de relevante myndigheder og institutioner i lokalsamfundet, samt med andre organisationer og private initiativer med aktiviteter i samme område, og vi forsøger at samarbejde med alle dem der er villige til det.

Projektet støtter syriske erhvervsdrivende

Med projektet støtter vi også den økonomiske udvikling i landet idet vi køber alle varerne i Syrien. Vi ønsker at give arbejde til syriske forretninger og folk der hjælper til med distributionen. –Det gør vi fordi det er vanskeligt at importere materialer og varer udefra, og fordi det i den aktuelle situation ansporer til korruption.

Det består nødhjælpspakkerne af

Vor nødhjælpsplan handler om støtte til de fattigste familier og internt fordrevne i de nordlige områder i Syrien. Det er folk som ikke får støtte andetsteds fra. De får de nødvendige fødevarer, vand, mælk, tøj og tæpper.

Kvinder og småbørnsmødre får særlig hjælp

Desuden støttes kvinder og ammende mødre, underernærede børn og spædbørn og børn med specielle ernæringsbehov, bleer til småbørn op til toårsalderen samt hygiejneartikler til kvinder. Derudover sørger vi for akut lægehjælp til syge samt medicinsk udstyr..

Nødhjælp sikrer at kristne kan blive i Syrien

Denne støtte vil være af stor betydning for de fattige og flygtningene inde i Syrien, og det vil hindre mange i at emigrere til udlandet. Den vil forebygge hungersnød og stigende kriminalitet samt prostitution affødt af økonomisk nød. Alt dette vil bringe håb og give modtagerne af hjælpen en mulighed for overlevelse og en ny fremtid.

Støt de syriske kristne nu: 

Støt