Kasakhstan

Fortalervirksomhed

Breaking: Konvertitten Kasjkumbajev løsladt – men dømt skyldig…

Den glædelige nyhed er at pastor Kasjkumbajev er blevet løsladt og nu kan være sammen med sin hustru, der har haft det svært mens han har været fængslet uden dom i knap 9 måneder. På billedet taget den 19. februar 2014 ses advokaten Nurlan Bejsekejev (tv) sammen med en glad pastor Kasjkumbajev (th).

Af Samuel

Del artikel

Vil anke betinget fængselsdom og erstatning

Til trods for løsladelsen blev den pensionerede pastor, Bakhytzan Kasjkumbajev, den 17. februar idømt fire års betinget fængsel ved retten i Kasakhstans hovedstad, Astana. Han blev dømt skyldig i at have gjort en kvinde psykisk syg, på trods af at hun gentagne gange har fastholdt over for myndighederne at hendes helbred ikke har lidt skade.

Kasjkumbajev skal også betale det påståede ”offer” en erstatning på 2 millioner tenge, svarende til omkring 59.000 danske kroner. Da myndighederne imidlertid anser kvinden, Lyazzat Almenova, for at være paranoid skizofren, er det usikkert om det er hende der skal have pengene. 

Kasjkumbajev vil anke dommen.

Har appellerne virket?

I sommerudgaven af Dansk Europamissions blad kunne læserne underskrive og sende et vedlagt brev til myndighederne i Kasakhstan, hvori der blev appelleret om at pastor Kasjkumbajev måtte blive løsladt og frikendt for de uretfærdige anklager. De kasakhiske kristne anmodede Dansk Europamission om at iværksatte denne kampagne.

Vi følger deres ønsker og er klar hvis de anmoder om at vi tager nye skridt for at skabe opmærksomhed omkring sagen, så han kan blive frikendt, er vi klar til at handle.

Må ikke forlade byen

I retssalen blev han løsladt fra fængslet, men dommeren Ubasheva dømte samtidig at pastor Kasjkumbajev skal underskrive en erklæring om at han ikke vil forlade byen, samt at han skal opføre sig ”passende”. Det uklart hvad dommeren mener ”passende” adfærd er, og eksempelvis evangelisation blandt kasakher vil højst sandsynligt opfattes som meget upassende.

Fængslet uden dom i 8 måneder og tvangsindlagt

Kasjkumbajev blev arresteret den 17. maj 2013 og måtte vente indtil den 22. januar 2014, før retssagen begyndte. I mellemtiden nåede han at blive tvangsindlagt i omkring tre uger og tvangsmedicineret på et psykiatrisk sygehus, selvom han er en psykisk sund og lovlydig borger.

Advokat: En mærkværdig sag

Kasjkumbajevs advokat Nurlan Bejsekejev udtalte at ”det er en af de mærkværdigste sager jeg har set med hensyn til juridisk lovlighed”, efter at dommen var blevet afsagt. ”Det er ikke blot en mærkværdig sag. Set fra lovens side, så blev der begået alle mulige former for uregelmæssigheder. Både da sagen blev åbnet, mens den blev efterforsket og under retssagen”.

Kirken kan miste sin godkendelse

Den statslige Afdeling for Religiøse Anliggender (ARA), har meldt ud at Grace kirkens godkendelse kan være truet. ARA påstår at den kun observerer sagens gang, men har samtidig udtalt at kirkens godkendelse kan tages op til revision når dommen er faldet. Det skal i den sammenhæng bemærkes at  al religiøs aktivitet der ikke er godkendt af ARA, er ulovlig i Kasakhstan og kan straffes.

Bliver man psykisk syg af at drikke te?

Kvinden Lyazzat Almenova skulle blandt andet være blevet paranoid skizofren af en hallucinerende drik som kirken angiveligt skulle bruge i nadveren. Kirken siger selv at den bruger lokal, rød, ikke-alkoholisk te når den holder nadver.

Efterretningstjeneste har længe jagtet kirken

Den pensionerede pastors kirke har længe været udsat for fjendtlighed fra statens side. For eksempel bemærkede nogle kirkegængere efter en razzia på kirken den 12. oktober 2012 at politiets afhøringer havde bemærkelsesværdigt lidt at gøre med den skade på Lyazzat Almenovas helbred, som de skulle forestille at efterforske. I stedet har myndighederne forsøgt at finde andet materiale de kunne bruge til at fabrikere falske anklager mod kirken.

Kasjkumbajev vil appellere

Det er vigtigt at vi beder for pastor Kasjkumbajev, som vil appellere dommen. I begyndelsen af 2013 vandt en anden, og det er værd at bemærke – en etnisk kasakhisk pastor – Yerzhan Ushanov en lignende sag ved højesteret.

Til højre: Yerzhan og hans familie

To lavere domstole havde kun lyttet til efterretningstjenesten KNB og deres vidne, men højesteret ville høre hvad kirkens 50 medlemmer mente om kirken. Medlemmerne stod frem og kunne fortælle om hvordan deres liv var blevet forvandlet da de blev kristne, eksempelvis at de før havde været misbrugere, men at Gud havde hjulpet dem med deres problemer, og at de havde fået et helt nyt liv.

Højesteret valgte i deres vurdering af sagen ikke at tage det falske vidnes forklaring til følge, men lægge vægt på udsagnene fra kirkens medlemmer, der talte positivt om pastoren. Højesteret frikendte pastor Yerzhan i 2012, som beskrevet i Dansk Europamissions blad og på forfulgtekristne.dk, og i begyndelsen af 2013 blev han tilkendt en kompensation.

Støt advokathjælp nu: 

Støt

Perspektivering: Er den kristne tro russisk?

Retssagen mod Kasjkumbajev leder tankerne hen på Sovjetunionens dage, hvor psykiatrien blev misbrugt mod kristne, som blev tvangsindlagt selvom de var mentalt sunde.

Hele forløbet ligner et forsætligt forsøg på at stigmatisere kristne i Kasakhstan, særligt etniske kasakhere der konverterer fra islam til den kristne tro.

Dog er den etnisk kasakhiske pastor Yerzhans vidnesbyrd en opmuntring. Yerzhan fortæller om spørgsmålene dommeren havde stillet ham: “Den øverste dommer spurgte hvorfor jeg var blevet kristen, det vil sige valgt den tro der i Kasakhstan anses for at være russernes tro, og hvorfor jeg havde forladt islam.

Dommeren sagde: Vi er 16 millioner mennesker i Kasakhstan. Vi vil miste vores identitet hvis mennesker bliver kristne.

Jeg svarede: Jeg er blevet mere kasakhisk efter jeg blev kristen end jeg var før, jeg har for eksempel lært sproget kasakhisk i stedet for kun russisk” [som til dels er hovedsproget i landet, mere end 20 år efter Sovjetunionens sammenbrud, red.]. Yershan fortæller: “Hvis det ikke havde været for retssagen, havde jeg ikke fået mulighed for at vidne for så mange”.