Kasakhstan

Fortalervirksomhed

Bliver man psykisk syg af at gå i kirke?

Er et nyt ateistisk sovjetisk rædselsregime på vej? Ifølge kasakhisk politi er svaret på spørgsmålet om skizofreni 'Ja', da det påstår at en kvinde, Almenova, er blevet paranoid skizofren af at deltage i gudstjenester i en kirke i hovedstaden Astana. Det stopper dog ikke her - præsten er fængslet i 2 måneder før retssagen overhovedet er begyndt.

Af Samuel

Pastor Kashkumbayev

Del artikel

Lad os begynde med den første uretfærdighed: anklagen. Den 17. maj 2013 blev pastor Kashkumbayev arresteret på baggrund af mistanke om en lovovertrædelse i henhold til straffelovens artikel 103, del 1 (“forsætlig alvorlig skade af sundhed”).

Politiet åbnede straffesagen i oktober 2012 “for forårsagelse af betydelig skade på psykisk sundhed” af et medlem af kirken, den kristne presbyterianske ‘Nåde’ kirke. Medlemmet Almenova LK lider af den psykiske sygdom paranoid skizofreni. En såkaldt ekspert hævder at Almenova LK blev paranoid skizofren fordi hun deltog i gudstjenester i kirken.

Dybt usaglig anklage

Det er en alvorlig anklage at rette mod en kirke, og med blot lidt viden om diagnosen paranoid skizofreni kan man konstatere at anklagen er dybt uretfærdig. Omend skizofreni er en sygdom man kun ved lidt om, er det bevist at 1 % af alle mennesker i verden, på tværs af alle landegrænser og kulturer, lider af sygdommen. Derfor er det muligt at gennemføre internationale studier der på tværs af kulturer undersøger årsager til sygdommen som går igen for de syge – uanset kulturel, herunder religiøs, baggrund.

Forskere mener at 70-80 % af forklaringen skyldes generne, altså at den er arvelig. Desuden har forskere identificeret en særlig følsomhed i hjernen hos skizofrene, og traumatiske oplevelser samt stress kan udløses psykosen. Der er derfor ingen sammenhæng mellem at være troende og skizofren, hvilket ligeledes omvendt kan ses ved at mange mennesker er troende og psykisk sunde.

En anden anklage går på at der skulle have været tilsat psykotrope stoffer til den drik der blev serveret ved nadveren. Dette er dog fuldstændig usandt, da der blev serveret helt almindelig frugtsaft – og nadver fejres af alle kristne udover hele jorden.

Nyt ateistisk sovjetisk rædselsregime på vej?

I Sovjetunionen kategoriserede det socialistiske styre ofte troende som psykisk syge, og helt psykisk sunde troende blev indlagt på psykiatriske hospitaler og fik psykofarmaka med det formål at ‘helbrede’ dem for deres ‘vrangforestillinger’.

At myndighederne i den tidligere sovjetrepublik Kasakhstan nu anklager en kirke for at påføre en kvinde psykisk sygdom vækker derfor minder om det ateistiske rædselsregime i Sovjetunionen. Det er kun 22 år siden, i 1991, at USSR blev opløst. Det var åbenlyst ateistisk, hånede kirken og forsøgte at udslette kristenheden. Anklagerne kan således iagttages som en tilbagevenden til sovjetsocialismens syn på troende.

Den anden uretfærdighed er fængslingen i 2 måneder – før retssagen er påbegyndt. Dette markerer også en tilbagevenden til en praksis man kunne finde i Sovjetunionen.