Kasakhstan

Ikke-kategoriseret

Kirke i Kasakhstan ransaget

Razzia på kirke i Kasakhstan i påsken på grund af gæsteprædikants "manglende lokal tilladelse".

Af Redaktionen

Del artikel

Af Felix Corley, Forum 18 News Service, som Dansk Europamission er medstifter af og involveret i ledelsen af.

Embedsmænd som udførte en razzia mod en protestantisk kirke i Stepnogorsk i det nordlige Kasakhstan, lige da gudstjenesten påskemorgen den 31. marts var ved at slutte, har forsvaret deres handlinger. “Gæsteprædikanten skulle have haft en tilladelse til at prædike her”, fastholdt Duman Uvaideldinov fra politiets efterforskningsafdeling i Stepnogorsk, som ledte razziaen. “Han vil modtage en officiel advarsel”.

Pastor Igor Andreikin og andre fra kirken er også bekymrede over tegn på at en hemmelig “politimyndighed” forsøger at sværte dem til eller afpresse dem. En uidentificeret “politibetjent” prøvede at sende to unge kvinder ind i den sauna hvor pastoren og andre mænd fra kirken opholdt sig, og derefter sende politistyrker ind. Både det almindelige politi og det hemmelige politi fra den Nationale Sikkerhedskomite (KNB) nægter medvirken. Pastor Igor Andreikin siger til Forum 18 at han har tænkt sig at gå til medierne med sagen for at forhindre at lignende metoder bliver brugt i fremtiden.

Razzia

Pastor Andreikin, som bor i Temirtau, besøgte Stepnogorsk efter invitation fra den lokale menighed, og han ledte adskillige møder i forbindelse med påsken. Han var ved at afslutte gudstjenesten søndag morgen den 31. marts, da fire politifolk ransagede kirken. De var anført af politileder Uvaideldinov fra politiets efterforskningsafdeling i Stepnogorsk. Med dem var også Orynbasar Beisenbina, som er leder af departementet for intern politik i byens Akimat (lokaladministration).

“Beisenbina begyndte at anklage mig for at være missionær og udføre ulovlig mission”, fortæller pastor Andreikin. “Hun sagde at jeg brød loven og skulle straffes”. Han afviste disse beskyldninger med at han er en godkendt pastor for sin kirke, og at kirken i Stepnogorsk har tilladelse til at invitere gæster til at prædike. “Jeg forklarede dem at jeg ledte en gudstjeneste i et registreret kirkesamfund, og at jeg ikke ‘udbredte min tro’, hvilket er religionslovens definition af ‘missionsaktivitet'”, fortæller Andreikin. “Troen er allerede blevet udbredt i kirken. Mine handlinger udgør ikke en strafbar eller administrativ forseelse”.

Men politiet lyttede ikke til hans argumenter og insisterede på at han og kirkens pastor, Yevgeni Medvedev skulle tage med til stationen og afgive skriftlig forklaring, hvilket de var tvunget til at acceptere.

De to pastorer nedskrev deres forklaringer, men da politiet ikke fandt noget bevis for ulovligheder, blev der ikke skrevet nogen rapport. De fik derefter lov til at gå. Et andet medlem af kirken blev ligeledes tvunget til at afgive skriftlig forklaring.

På politistationen befandt sig også en “religionslærer”, som også nedskrev en forklaring. Han fortalte Andreikin at han besøgte alle “sekterne” i byen “for bedre at kunne undervise børnene”.

Razziaen fandt sted på baggrund af en klage indgivet sent aftenen før, den 30. marts, af Oksana Atamas, som er repræsentant for Sana Akmola Religious Studies Consulting Centre der ligger i regionshovedstaden Kokshetau. Dette er et af Kasakhstans statsstøttede “anti-sekt-centre”. Atamas havde deltaget i lørdagsgudstjenesten som pastor Andreikin ledte, og havde fået at vide der at han også ville prædike ved søndagens gudstjeneste.

“Han skal have lokal tilladelse til at prædike”

Politileder Uvaideldinov fortalte Forum 18 at razziaen var blevet foretaget på foranledning af byens Akimat (lokaladministration). Han nævnte ikke Atamas eller Sana Centret. “Pastoren missionerede ulovligt”, fastholdt han, “han skal have lokal tilladelse til at prædike”. Han sagde også at Andreikin ville få en advarsel, men ikke hvornår eller hvordan det ville ske.

Den fungerende leder for politiet i Stepnogorsk, Amangeldy Akmagambetov, sagde at politiet er nødt til at rykke ud, når de får en anmeldelse fra et individ. “Vi tager ingen steder uden en anmeldelse. Hvis loven blev overtrådt, så vil pastoren sandsynligvis få en advarsel. Vi har sendt materialet til anklagemyndigheden. Det er ikke så alvorligt – måske er der tale om en misforståelse. I skal ikke være bekymrede”.

Lederen af departementet for intern politik i byens Akimat, Beisenbina, fastholdt at de havde handlet korrekt: “Vi gjorde det rigtige – de havde en gæst til at prædike”, fortalte hun til Forum 18. “Han udførte ulovlig missionsaktivitet – han skal have tilladelse fra Departementet for Religiøse Anliggender (ARA) for Akmola-regionen”. Adspurgt om hvorfor et religiøst samfund ikke kan invitere hvem de vil til at lede et møde eller tale til de troende, svarede hun: “Vi har en religionslov”. Til spørgsmålet om hvorfor individer og religiøse samfund ikke får lov til at udøve deres forfatningssikrede ret til religions- og ytringsfrihed, svarede hun: “De har religions- og ytringsfrihed, men ikke hvis det strider mod loven”.

Da hun blev spurgt om Andreikin ville blive straffet hvis han fx talte til folk om fodbold, svarede hun at han havde ledet en gudstjeneste, og at det var ulovligt.

Beisenbina fortalte til Forum 18 at hun selv var religiøst troende, men nægtede at fortælle om hendes religiøse samfund nogen sinde havde været udsat for en razzia, eller hvordan hun ville have det hvis det skulle ske.

“Det var udelukkende mit initiativ”

Atamas fra Sana Centret fastholdt at hun indgav klagen til politiet som “borger og civil aktivist”, men hun indrømmede at hun samtidig er ansat ved den interne politik-afdeling under Beisenbina. Hendes rolle er at arbejde med unge i Stepnogorsk. “Men klagen var udelukkende mit initiativ”, sagde hun.

Hun havde klaget fordi der, ifølge hende, var foregået noget ulovligt, fordi pastor Andreikin ikke havde en tilladelse. Da hun blev spurgt om hvorfor hun interesserede sig for hvorvidt Andreikin havde en tilladelse, svarede hun: “Fordi de unge kunne komme til at lide under det”. Det var ikke muligt at få hende til at uddybe dette svar. Da hun blev spurgt om hvorfor hun havde været til gudstjenesten sagde hun at hun havde været der to gange. “Jeg var interesseret, fordi de unge tager derhen”.

Stramninger af religionsloven

I 2011 blev religionsloven strammet, bl.a. i spørgsmålet om “missionærer” som skal søge om tilladelse til at udbrede deres tro. Hvordan de defineres er dog meget uklart.  Hvis man deler sin tro eller blot taler med andre om sin tro uden tilladelse, kan det straffes med bøder på op til to gange den gennemsnitslige månedsløn, hvilket ofte sker. Det at være i besiddelse af eller uddele religiøs litteratur anses også som en ulovlighed.

Der er nu fremsat forslag om en ny straffelov som vil gøre det muligt at straffe “ulovlig missionsaktivitet” med op til fire måneders fængsel. Medlemmerne af kirken fastholder dog at når en af deres pastorer besøger en kirke i en anden by, så kan det ikke anses som “missionsaktivitet”.

Forsøg på bagvaskelse eller afpresning?

Om aftenen lørdag den 30. marts, havde pastor Medvedev og hans søn Rodion sammen med pastor Andreikin og fem andre kirkemedlemmer, arrangeret en tur til den lokale sauna. Pastor Medvedev opdagede efterfølgende at en mand, som påstod at være fra en unavngiven “politimyndighed”, havde været i saunaen for at prøve at få de ansatte til at lukke to prostituerede ind til mændene fra kirken mens de var alene i saunaen. “Denne betjent lagde stor vægt på at der var en meget vigtig operation i gang”, fortalte pastor Medvedev. “Han sagde at han vidste hvem der havde booket saunaen på det tidspunkt, og at han vidste at der kun ville være mænd til stede. Han opgav navnene og kaldenavnene på de prostituerede”.

De ansatte i saunaen fortalte manden at der også var børn i saunaen og at de risikerede at blive anmeldt til politiet. Men manden insisterede på at det var meget vigtigt at pigerne blev lukket ind og fik tid til at tage alt tøjet af, og så ville politiet komme. Der stod to unge kvinder uden for saunaen da kirkemedlemmerne ankom, fortæller pastor Medvedev, men saunapersonalet ville ikke lukke dem ind.

“Jeg tror at der er en ‘tredje magt’ som prøver med alle midler at miskreditere os over for folket i Kasakhstan og det internationale samfund”, sagde Medvedev til Forum 18.

Pastor Andreikin tilføjede at “hvis der virkelig er en sådan ‘tredje magt’ i vores land, som mange øjenvidner har fortalt os at der er, så frygter jeg virkelig for min egen sikkerhed og for vore kirkelederes sikkerhed”. Han frygter at siden grænserne allerede er overskredet, så vil der ikke være noget der forhindrer dem i at fx plante stoffer på kirkeledere eller på anden vis at fabrikere beviser mod dem. Han sagde at han nu ville tage sagen op i medierne for at undgå at den slags metoder vil blive brugt i fremtiden.

Politiet i Stepnogorsk nægtede enhver indblanding i hændelsen ved saunaen. Det gjorde ligeledes det hemmelige politi (KNB) og påstod at det var første gang de hørte om sagen.

Det vides at et antal fremtrædende kirkeledere fra religiøse samfund som staten ikke bryder sig om, bliver overvåget. Mange af dem er også opført på efterforskningslister, selvom de aldrig er blevet tiltalt eller efterforsket for forbrydelser af nogen art.

Det vurderes at samtlige religiøse samfund overvåges af både det almindelige og det hemmelige politi, men det er svært at få kirkerne til at fortælle om dette af frygt for straf.

Kilde: Forum 18 News Service