Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Nordkorea: Glimt af håb bag mørke skyer

Billede: Skulle man blive fanget af de kinesiske myndigheder i Kina fordi man er flygtet fra Nordkorea, risikerer man at ende i denne bygning, hvorefter man sendes tilbage til Nordkorea til en streng straf.

Af Redaktionen

Del artikel

I sommeren 2012 blev Korea ramt af en række alvorlige uvejr i form af kraftig regn og oversvømmelser i begyndelsen af juli. I august blev den vestlige del af den koreanske halvø ydermere ramt af to tyfoner, Bolaven og Tembin, med ganske kort mellemrum. De ramte både Nord- og Sydkorea og medførte særligt voldsomme skader på de gamle og skrøbelige huse og infrastrukturer i Nordkorea. I en rapport fra BBC forlød det: “I Nordkorea rapporteres der om skader på afgrøder og elmaster omkring byen Haeju”.

I virkeligheden tyder alt på at omfanget af skaderne der berørte de almindelige borgere i områderne ved Nordkoreas vestkyst, var langt større end det blev antydet i BBC’s udmelding. Helping Hand Koreas partnere fortalte at kombinationen af oversvømmelser og tyfoner ramte ekstra hårdt i nogle af de vestlige provinser i Nordkorea, hvor der bor et stort antal undergrundskristne. Partnerne beskrev hvordan oversvømmelser og jordskred har ført til at cirka 6000 huse i området simpelthen er faldet sammen. Der rapporteres også om ødelagte og forvredne togskinner på grund af nedfaldne sten fra udbredte jordskred i den meget bjergrige region. Det var især bekymrende at høre om at man, da embedsmændene fra staten endelig ankom for at besigtige skaderne i de oversvømmede og tyfon-ramte områder, udelukkende koncentrerede sig om at reparere og genopføre statens bygninger, alt imens de almindelige borgere blev overladt til at klare sig selv i eftervirkningerne efter det voldsomme vejr.

Transport gennem hemmelige kanaler

I lyset af den meget alvorlige situation som befolkningen som helhed nu står i, er det klart at undergrundskirken også har måttet gennemgå megen lidelse. Derfor er Dansk Europamissions øgede donationer i år kommet på et både velvalgt og gunstigt tidspunkt. Det eksisterende program sikrer stærkt tiltrængt medicin til vore brødre og søstres mange sygdomme og lidelser, specielt de ældre af dem. Den aftale som Dansk Europamission har lavet med HHK om også at sørge for mad og tøj, kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt. Specielt nu hvor vinterkulden er kommet til Korea med temperaturer under frysepunktet, sørger vi for at indkøbe varmt vintertøj til en billig pris i Kina og får det transporteret gennem hemmelige kanaler til de troende der lever i skjul.

På samme måde, fordi Nordkoreas høst i 2012 led alvorlig skade under oversvømmelserne og tyfonerne, vil den nye aftale mellem Dansk Europamission og HHK om at skaffe mad der både er billig og nærende, fx kornprodukter, med sikkerhed være et velkomment svar på de bønner som vore brødre i husmenighederne har sendt op efter at de er blevet hårdt ramt af det voldsomme vejr i den vestlige del af Nordkorea.

Hjælpen styrker de kristne i Nordkorea

Selvom vi meget gerne ville kunne fortælle mere i detaljer om de metoder vi bruger til at fremskaffe, transportere og uddele hjælp til de hemmeligt troende inde i Nordkorea, så ville det kunne betyde et alvorligt brud på de utroligt vigtige sikkerhedsforanstaltninger mod statens overvågning og sporing. Når det er sagt, så er det alligevel lykkedes de nordkoreanske kristne ledere at sende en besked gennem deres hemmelige kanaler. Heri udtrykker de deres dybe og inderlige taknemmelighed til deres brødre og søstre tusinder af kilometer væk i Europa for at komme dem til hjælp i deres desperate nød. Vi i HHK tilslutter os med et dybfølt “Amen!” til den tak der udtrykkes af vore brødre og søstre i nord. Må jeres nytår blive fyldt med en særlig glæde over at vide at I giver en hjælp der styrker Kristi Legeme i Nordkorea. Disse handlinger drevet af kærlighed og medfølelse vil give genlyd til evig tid!