Aserbajdsjan

Ikke-kategoriseret

Aserbajdsjanske kristne trængt men ved godt mod

Nye religionslove begrænser kirkernes virke radikalt, men de kristne vil fortsætte ufortrødent

Af Henrik Ertner Rasmussen

Del artikel

Da vi i foråret fik at vide at vor nærmeste partnerkirke i Aserbajdsjan blev hevet i retten og truet med lukning, vidste vi at vi var nødt til at aflægge dem et besøg, om ikke andet så for at understrege at vi står sammen med dem i kristen solidaritet.

Til højre: Børnekor fra den lukningstruede Greater Grace Kirke i Baku.

Nogle kirker har tidligere nydt godt af støtte fra statsmidler i EU-lande, men på grund af Det Europæiske Melodi Grand Prix der blev afholdt i hovedstaden Baku i maj, er der blevet lukket for disse midler. De bevilgende myndigheder så Bakus glitrende overflade og besluttede at der ikke var brug for støtte til dem der forsøgte at gøre godt blandt landets fattige, der vedbliver at være lige så fattige som før Melodi Grand Prix. Derfor er der brug for hjælp fra organisationer som Dansk Europamission.

Jeg havde samtaler med fire kirkeledere fra forskellige trossamfund, og de berettede alle om store vanskeligheder i deres omgang med landets myndigheder. New Life Kirken i Baku har tabt deres sag om lovligheden af deres virke i to retsinstanser, men den har appelleret sagen til Højesteret og derved i hvert fald vundet tid, og deres gudstjenester er fortsat som hidtil i den gamle tyske lutherske kirke, som er offentlig ejendom og til daglig bl.a. fungerer som øve- og koncertsal for det statslige musikkonservatorium.

Ud over søndagsgudstjenester er kirken aktiv i forskelligt socialt arbejde. Både dette udadrettede arbejde og søndagsgudstjenesterne foregår uden for kirkens juridiske adresse, hvilket er ulovligt for kirker der er registreret efter de nye love. New Life Kirken forsøger at gøre gældende at dens oprindelige registrering hos den myndighed der tidligere stod for registreringen af trossamfund, ikke kan ophæves ved de nye love der kræver registrering hos en anden myndighed.

De nye love vil betyde at hvis en kirke fx driver et center for rehabilitering af alkoholmisbrugere, og centret ikke har samme adresse som kirken er registreret på, vil dette arbejde være ulovligt, og de ansvarshavende vil kunne idømmes bøder på flere gange en månedsløn. Det samme vil kunne ske hvis myndighederne opdager at nogle af kirkens medlemmer samles til bibelkreds i et privat hjem.

En af lederne for et af de registrerede trossamfund fortalte mig at det derfor faktisk er en overvejelse værd at opgive registreringen og fungere som undergrundskirke fordi bøderne for den slags aktiviteter vil være markant lavere når man ikke er medlem af et registreret trossamfund!

Jeg blev bedt om at overbringe mange kærlige hilsener til alle dem i Danmark der beder for de kristne i Aserbajdsjan. Nogle af dem jeg mødte, har også været i Danmark, og de husker med glæde deres ophold og de møder de har haft rundt omkring i landet, og de takker for forbønnen – men ikke uden opfordring til at blive ved med at bede for kirken og de kristne i Aserbajdsjan!