Iran

Fortalervirksomhed

Skriv et opmuntrende julebrev til pastor Farshid Fathi

Skriv et opmuntrende julebrev til pastor Farshid - som er idømt 6 års fængsel i Iran

Af Redaktionen

Del artikel

NB: Kampagnen er afsluttet.

33-årige pastor Farshid Fathi fra Iran må sandsynligvis også fejre denne jul i fængsl. Han har hustru og to børn. I sommers blev hans appel afslået og dommen på seks år stadfæstet.

Du kan denne jul sende Farshid en julehilsen og vise ham at der er kristne i Danmark som støtter ham.

Det vil være en stor opmuntring for ham, da han kender Danmark, som han besøgte i 2005 efter mange danskere gennem Dansk Europamission havde støttet en stor hjælpeaktion, hvor kristne iranere gav nødhjælp til ofrene for jordskælvet i Bam i 2004.

Han afsoner dommen i det berygtede Evin-fængsel, hvor flere iranske kristne før ham har været uretmæssigt fængslet, blot fordi de frimodigt bekender deres tro på Jesus og lever den ud i praksis.

Farshid blev arresteret i december 2010 fordi han fungerede som pastor, men myndighederne har konsekvent fremstillet hans handlinger som politiske lovovertrædelser.

Ifølge Dansk Europamissions samarbejdspartner er Farshid en mand efter Guds hjerte, og Gud vil være trofast mod ham. Vor samarbejdspartner siger endvidere, at jo mere kirken i Iran bliver forfulgt, jo mere vil den vokse. Sådanne uretfærdigheder vil blot føre til at endnu flere iranere vil ønske at lære den Jesus at kende som mennesker som Farshid forkynder.

Farshid er blevet et skinnende lys for Jesus i Evin-fængslet. Endda i så høj grad at en søn af en iransk ayatollah i en video på YouTube har kommenteret på Farshids venlige væsen og bemærket hvor højt elsket Farshid er blandt de andre fanger. Dette er en karakteristik Dansk Europamission kun kan nikke genkendende til efter hans besøg i Danmark.

Skriv brevet

Farshid har brug for al den styrke han kan få til at kunne stå stærkt i troen, være ved godt mod og få frimodighed til at være et vidnesbyrd om Jesus i fængslet.

Lad os i Danmark, sammen med kristne ud over jorden, lade ham opleve det samme som Peter i den første kirke oplevede i fængslet: Mens Peter blev stærkt bevogtet i fængslet, bad menigheden inderligt og vedvarende for ham. (Apostlenes Gerninger 12:5)

Vedlagt er en fortrykt opmuntrende hilsen til pastor Farshid Fathi på engelsk, som du kan underskrive og returnere til Dansk Europamission. Herefter sørger vi for at den videresendes til fængslet.

Ønsker du selv at skrive julebrev, eller tilføje et skriftsted eller hilsen på engelsk på det fortrykte brev, må Dansk Europamission ikke nævnes og kritik af myndighederne bør undgås.

Et brev til Farshid Fathi betyder en opmuntring for ham – hvis brevene når frem. Der er nemlig en reel risiko for, at brevene bliver taget af censuren i fængslet. Men det kan betyde, at personalet og ledelsen i fængslet gøres opmærksom på, at Farshid Fathi ikke blot er et nummer i rækken af indsatte, men han er en fange, som mange mennesker i flere lande kender til. Og det kan skabe opmærksomhed om hans sag, så myndighederne forhåbentligt vil stille spørgsmålstegn ved om det var rigtigt at fængsle Farshid.

Udprint dette brev (klik her…), underskriv det og send det scannet til: daneu@daneu.dk eller med posten til: Dansk Europamission, Drejervej 15, 2400 København NV.

Læs dansk oversættelse af brevet her…

Mange tak – du ønskes om en velsignet jul

PS. Du kan læse om Dansk Europamissions projekter i Iran  her… . På grund af støtte fra vore givere sikres trykning og distribution af ny testamenter i landet samt praktisk hjælp til forfulgte kristne.  Støt de iranske kristne nu

PPS. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nyt om Farshid Fathi.