Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

De forfulgte nordkoreanske kristne har desperat brug for medicin og tøj

I dybeste hemmelighed smugles medicin til syge og forfulgte kristne i Nordkorea - et land hvor den værste forbrydelse man kan begå, er at være kristen.

Af Samuel

Del artikel

Fortsat verdens mest lukkede land

Kim Jong-ils død har ikke ændret på at Nordkorea sandsynligvis fortsat er det mest isolerede land i verden, og styret nok det mest totalitære. Vi ved endnu ikke hvad konsekvenserne bliver af lederskiftet, men sønnen Kim Jong-un har angiveligt en hensynsløs personlighed. Det er ikke et godt tegn at hans far pegede på ham som sin efterfølger da han sandsynligvis vil stramme det strenge jerngreb befolkningen allerede er fanget i.

Forfærdelige sundhedsforhold

Sundhedstilstanden er katastrofal, og livstruende infektionssygdomme som tuberkulose, malaria og hepatitis B er udbredte. Eksempelvis skønnes det at 5 % af befolkningen lider af tuberkulose. Samtidig mangler det offentlige sundhedssystem medicin, og udstyret er ofte forældet.

På grund af den mangelfulde behandling det offentlige sundhedssystem kan tilbyde, er syge derfor henvist til at erhverve den livsnødvendige medicin på det sorte marked til overpriser. Et alternativ hertil er at foretage en yderst farefuld rejse til nabolandet Kina for at finde den.

Kristne er særligt udsatte

Grænsen til Nordkorea er stærkt bevogtet. En syg nordkoreaner uden medicin befinder sig derfor i et dilemma. Skal man blive i Nordkorea hvor man ikke kan få den medicin der er nødvendig for at overleve, eller skal man med fare for sit liv krydse den strengt bevogtede grænse til udlandet, hvor medicinen er tilgængelig?

Bliver nordkoreanske kristne syge, kan det derfor være et spørgsmål om liv eller død, om de får adgang til livsnødvendig medicin. Det er også tilfældet for den øvrige befolkning, men dog er en syg kristen i en særligt udsat situation. Kristne lever under en konstant trussel om fængsel, tortur eller offentlig henrettelse hvis myndighederne finder ud af at de er kristne. Årsagen er at det at dyrke andre end Kim Jong-un, Kim Jong-il og hans far, Kim Il-sung, er i uoverensstemmelse med den officielle ideologi, og det regnes for en af de værste forbrydelser i Nordkorea at være kristen. Af Nordkoreas anslåede 400.000 kristne skønnes det at mindst 40.000 og op mod 60.000 er i politiske fængselslejre.

Den afgørende medicin

For at hjælpe de forfulgte og syge nordkoreanske kristne har Dansk Europamission valgt at samle midler ind til kurerer der i dybeste hemmelighed bringer medicin til syge og forfulgte kristne i Nordkorea. Medicinen kan helbrede en række af de sygdomme der er udbredt i landet. At denne medicin kommer frem til alvorligt syge kan være afgørende for at de ikke mister livet.

Til højre: Kristne i Nordkorea kan blive straffet – blot fordi de er kristne.

Samtidig vil tøj også smugles ind, eksempelvis lange underbukser de forfulgte kristne kan bruge om vinteren, men også andet nødvendigt tøj afhængigt af årstiden.

Kristen leder helbredt

Det oplevede en moden kristen leder, der bærer et stort ansvar i den forfulgte nordkoreanske undergrundskirke. Han havde fået et hjerteslag, var delvist lammet, og situationen var meget alvorlig. Det blev bestemt hvilken medicin han havde brug for, og han sendte et nødråb til Dansk Europamissions samarbejdspartner uden for Nordkorea. Det var muligt at producere den nødvendige medicin til den kristne leder og sende den til ham ad hemmelige kanaler. Med denne medicin blev hans tilstand forbedret over en periode på tre måneder. Han har været i stand til at genoptage sit lederansvar, og han giver Gud al æren for helbredelsen og for at have gjort det muligt for ham at vende tilbage til tjenesten.

Giv omsorg og håb

Dette eksempel illustrerer at medicinen ikke kun er til gavn for den syge, men også for de personer den syge har ansvar for. I dette tilfælde fik mange nordkoreanske kristne glæde af at en nøgleperson kunne genoptage sit vigtige lederansvar i undergrundskirken. Ligeledes betyder medicinen at nordkoreanske kristne der er blevet reddet fra livstruende sygdomme, sættes i stand til at vise deres medmennesker omsorg og fortælle dem om håbet og livet i troen på Jesus Kristus.

Hjælp nu: 

Støt