Pakistan

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Fattigdom og undertrykkelse vendes til glæde

13 nye syskoler er åbnet i Pakistan i april og maj 2011

Af Samuel

Del artikel

Pakistan er præget terror, vold og forfølgelse af kristne. Derfor er det også yderst vigtigt, at vi hjælper netop dér. Som organisation har vi været aktive i Pakistan i mange år, men siden 2002 er indsatsen – særlig blandt de allerfattigste kristne – vokset markant.

Den indsats, der gøres, vil have en positiv indflydelse på hele landet, for situationen er i dag så alvorlig, at der er brug for mange gode tiltag. Eksempelvis er der omkring 55 millioner mennesker i Pakistan, der ikke kan læse. Det er åbenlyst for enhver, at det er et yderst alvorligt problem, der kræver en stor indsats. Der er millioner af kristne i Pakistan, som er under et voldsomt pres på grund af deres kristne overbevisning i et muslimsk land. Det er særligt denne gruppe, der har brug for vores opbakning nu.

Sajda er nu kommet på syskole

I april og maj måned blev der åbnet 13 nye syskoler med støtte fra Dansk Europamissions givere. For nylig fortalte vi om kvinden Sajda på 24 år, der havde været udsat for en grov voldtægt. Det er umenneskeligt at tænke på. Men midt i al den elendighed kan vi nu glæde os over, at hun er blandt de 520 kvinder, der netop er kommet ind på en af de nyoprettede syskoler i Pakistan.  Hun fortæller: “Jeg var meget sørgmodig, uden håb og ønskede at dø. Men sidenhen har jeg modtaget en stor velsignelse på Dansk Europamissions syskole. Jeg føler mig glad og har fået håb om og tro på en god fremtid for mit liv”.

Dansk Europamission har siden 2005 oprettet 165 syskoler i Pakistan. I begyndelsen var de små, men i dag er der 40 piger på hver syskole. Undervisningen foregår stadig på en forholdsvis primitiv måde, hvor pigerne sidder på tæpper i et hus, på taget eller eksempelvis i en gård med tilknytning til en lokal kirke. Alle pigerne får ved begyndelsen af uddannelsen overrakt en symaskine, som de skal dygtiggøre sig med. Den vil i sidste ende være med til at give pigerne en positiv fremtid. Når pigerne kommer på syskolen, er det normalt, at de synger kristne sange og læser i Bibelen. De undervises også i enkle regnestykker og i sproget urdu, således at de kan undgå at blive bedraget i fremtiden. Ifølge vores samarbejdspartner tjener pigerne i gennemsnit 3-4 gange mere, efter at de er blevet uddannet på syskolerne i ét år. Chancen for en bedre fremtid bliver derfor stærkt øget med disse syuddannelser.

En af de piger, som netop er kommet ind på syskolen, siger: “I den sidste uge har jeg erfaret, at skolegangen ikke kun handler om at blive undervist, men også om at få sine sår helbredt og få et dybere forhold til Jesus Kristus”. Kvinden er dybt taknemmelig for den mulighed, hun har fået af Dansk Europamission.

Håbet er fortsat at sikre 10.000 piger en syuddannelse. I dag er vi oppe på 5613 piger. Vi er altså mere end halvvejs. Dansk Europamission takker for støtte til dette projekt, der er med til at redde kvinders fremtid i et land, hvor det er svært at være kvinde.