Pakistan

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Anmool kan nu få sin drøm opfyldt

15-årige Anmool fra slumområdet Youhanabad i storbyen Lahore i Pakistan kunne i december 2009 genoptage sin skolegang, der var blevet afbrudt, da hun mistede sin far. Hun skal gå på en nystartet skole i slumområdet. Dansk Europamission og vor samarbejdspartner har etableret skolen med støtte fra Danida, administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Hvis ikke skolen var blevet etableret, er det ikke sikkert, at hun kunne have fået nogen skolegang.

Af Samuel

Del artikel

Pigen Anmool fortæller

– Min far døde for tre år siden, og min mor begyndte at arbejde på fabrik, så der var penge til at dække udgifterne i hjemmet. Hun arbejdede hele tiden, men tjente ikke så meget, og der var ikke penge nok til at betale for skolegang. Derfor begyndte jeg også at arbejde på fabrikken sammen med min mor. Mændene og drengene på fabrikken prøvede at indlede forhold til mig og tilbød mig penge for seksuel tilfredsstillelse. Som kristen pige kan jeg dog ikke involvere mig i dårlige og nyttesløse forhold. En dag prøvede tre mænd og drenge at få mig væk fra afdelingen, hvor jeg arbejdede. Jeg begyndte af løbe, men faldt, slog mit højre øje ind i en mur, og det begyndte at bløde. Derefter sendte min mor mig aldrig på arbejde igen.

Jeg havde et stort ønske om at få en uddannelse og blive engelsklærer, men da jeg kom fra en fattig familie, måtte jeg glemme denne drøm. Jeg bad om, at hvis det var Guds vilje, måtte han åbne døren. Da hørte Gud vor bøn, og Dansk Europamissions samarbejdspartner begyndte at bygge en skole for lokalsamfundet. I kan ikke forestille jer, hvor lykkelig jeg blev.

Skolegang til 300 børn som Anmool

På skolen får 300 børn som Anmool nu mulighed for at tage 1. – 8. klasse. Skoleprojektet har fået tildelt DANIDA-midler, som administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

På skolen udrustes børnene med viden, og deres sociale kompetencer udvikles. De lærer at regne, skrive og læse urdu og engelsk – og har desuden fag som fysik, biologi og geografi. Eleverne lærer at bruge en computer – og desuden at give udtryk for deres mening ved at deltage i debatter i klassen og elevråd. Skolen drives på et kristent grundlag, og på skolen vil pigerne opleve at være i et miljø, der er kendetegnet ved, at kvinder regnes som ligeværdige med mænd.

På mange måder sættes eleverne således i stand til at skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier. Desuden vil disse børn være udrustede til på langt sigt at kunne øve en positiv indflydelse på det pakistanske samfund.

Skoleprojektet betyder dog ikke kun skolegang for børn, der sandsynligvis ellers ikke ville have fået mulighed for skolegang. Skolen modtager et mindre tilskud fra kommunen, og gennem dette samarbejde kan kommunen måske i fremtiden få større forståelse for nye måder, hvorpå den kan gøre en forskel i lokalsamfundet. Der arrangeres også seminarer for børnenes forældre og søskende, så deres kapacitet kan opbygges, og de kan få redskaber til at komme ud af fattigdommen.

Anmool får nu mulighed for at få sin drøm opfyldt. Hun slutter med at fortælle, at hun også glæder sig over at kunne lære at bruge en computer og at få musikundervisning.