Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

De forfulgte nordkoreanske kristne har brug for medicin

I dybeste hemmelighed formidles medicin til syge og forfulgte kristne i Nordkorea - et land, hvor den værste forbrydelse, man kan begå, er at være kristen.

Af Samuel

Del artikel

Nordkorea er sandsynligvis det mest isolerede land i verden, og styret nok det mest totalitære. Mens det stædigt forsvarer Juche-ideologien, som er navnet på den officielle ideologi i landet, og som ulovliggør dyrkelse af andre end Kim Jong Il og hans far, Kim Il Sung, oplever de fleste borgere en fortvivlende livssituation.

Grænsen til Nordkorea er stærkt bevogtet. En syg nordkoreaner uden medicin befinder sig derfor i et dilemma. Skal man blive i Nordkorea, hvor man ikke kan få den medicin, der er nødvendig for at overleve, eller skal man, med fare for sit liv, krydse den strengt bevogtede grænse til udlandet, hvor medicinen er tilgængelig? (Billede: public domain)

Forfærdelige sundhedsforhold

Sundhedstilstanden er katastrofal, og livstruende infektionssygdomme som tuberkulose, malaria og hepatitis B er udbredte. Eksempelvis skønnes det, at 5 % af befolkningen lider af tuberkulose. Samtidig mangler det offentlige sundhedssystem medicin, og udstyret er ofte forældet. Et eksempel herpå kan iagttages i behandlingen af tuberkulosepatienter, hvor bakterierne er blevet multiresi-stente, hvis behandlingen ikke er fuldført, eller medicinen ikke er indtaget som foreskrevet. Den eneste måde, man kan behandle en tuberkulose af den art på, er ved at bruge endnu flere slags medicin end før, om nødvendigt intravenøst. Ofte har de nordkoreanske hospitaler dog mangel på kanyler til intravenøs medicinering, og de kanyler, der findes, bliver genbrugt så ofte, at de bliver sløve. Det er yderst pinefuldt for patienten, når en sådan sløv kanyle sættes ind i en vene, hvilket sommetider må gøres med tænger.

På grund af den mangelfulde behandling, det offentlige sundhedssystem kan tilbyde, er syge derfor henvist til at erhverve den livsnødvendige medicin på det sorte marked til overpriser. Et alternativ hertil er at foretage en yderst farefuld rejse til nabolandet Kina for at finde den.  

Et spørgsmål om liv og død

Bliver nordkoreanske kristne syge, kan det derfor være et spørgsmål om liv og død, om de får adgang til livsnødvendig medicin, hvilket også er tilfældet for den øvrige befolkning. Dog er en syg kristen i en særlig udsat situation. Kristne lever under en konstant trussel om fængsel, tortur eller offentlig henrettelse, hvis myndighederne finder ud af, at de er kristne. Årsagen er, at det at dyrke andre end Kim Jong Il og hans far, Kim Il Sung, er i uoverensstemmelse med den officielle ideologi, og det regnes for en af de værste forbrydelser i Nordkorea at være kristen. Af Nordkoreas anslåede 400.000 kristne skønnes det, at mindst 40.000 og op mod 60.000 er i politiske fængselslejre. Den 49-årige Kim Tae Jin Kim fortæller, at man i disse lejre må glemme, at man er menneske. Han fortæller om sit ophold i en lejr: “Jeg holdt nøje øje med en hund, så jeg kunne stjæle dens mad. Jeg spiste slanger, frøer, rotter og alt, hvad der kunne være en kilde til ernæring.”

Den afgørende medicin

For at hjælpe de forfulgte og syge nordkoreanske kristne har Dansk Europamission valgt at indlede et samarbejde med kurerer, der i dybeste hemmelighed bringer medicin til syge og forfulgte kristne i Nordkorea. Medicinen kan helbrede en række af de sygdomme, der er udbredt i landet. At denne medicin kommer frem til alvorligt syge kan være afgørende for, at de ikke mister livet. Det oplevede en moden kristen leder, der bærer et stort ansvar i den forfulgte nordkoreanske undergrundskirke. Han havde fået et hjerteslag, var delvist lammet, og situationen var meget alvorlig. Det blev bestemt, hvilken medicin han havde brug for, og han sendte et nødråb til Dansk Europamissions samarbejdspartner uden for Nordkorea. Det var muligt at producere den nødvendige medicin til den kristne leder og sende den til ham ad hemmelige kanaler. Med denne medicin blev hans tilstand forbedret over en periode på tre måneder. Han har været i stand til at genoptage sit lederansvar, og han giver Gud al æren for helbredelsen og for at have gjort det muligt for ham at vende tilbage til tjenesten.

Giv medicin nu: 

Støt

Giv omsorg og håb

Dette eksempel illustrerer, at medicinen ikke kun er til gavn for den syge, men også for de personer, den syge har ansvar for. I dette tilfælde fik mange nordkoreanske kristne glæde af, at en nøgleperson kunne genoptage sit vigtige lederansvar i undergrundskirken. Ligeledes betyder medicinen, at nordkoreanske kristne, der er blevet reddet fra livstruende sygdomme, i et land, hvor styret holder den udsultede befolkning i umenneskeligt jerngreb, sættes i stand til at vise deres medmennesker omsorg og fortælle dem om håbet og livet i troen på Jesus Kristus.

Giv medicin nu: 

Støt

Artiklen er baseret på  information fra Dansk Europamissions samarbejdspartnere samt data fra artikler i Washington Post og The Christian Post.