Usbekistan

Bibelsmugling og -oversættelse

Dansk sponsoreret bibeloversættelse forbydes i Karakalpakstan

Bibler, kristen litteratur og Mel Gibsons film, The Passion of the Christ, forbydes i Karakalpakstan, der er en autonom republik i det nordvestlige Usbekistan.

Af Samuel

Del artikel

Chefen for religiøse anliggender i Karakalpakstan, Nurulla Zhamolov, har forbudt Bibelen, en salmebog, et bibelleksikon, en bibelordbog og en børnebibel. I 2009 er der mindst tre eksempler på, at politiet og efterretningstjenesten har gennemført ransagninger i kristnes hjem og konfiskeret bibler, film og kristen litteratur.

Bl.a. er Mel Gibsons film The Passion of the Christ forbudt i landet. Det oplevede Eleonora Zhumaniyazova, en protestantisk kristen, da hun fejrede fødselsdag sammen med sine venner. På hendes fødselsdag blev hendes hjem ransaget af politiet, som konfiskerede seks dvd’er, herunder The Passion of the Christ. Komiteen for religiøse Anliggender foretog en såkaldt ekspertanalyse af dvd’erne og konkluderede, at Mel Gibsons film var omfattet af forbuddet. Eleonora Zhumaniyazova blev in absentia idømt en bøde på ca. 514 danske kroner, svarende til fem gange minimumslønnen i republikken, for at have overtrådt ”proceduren for undervisning i religiøse læresætninger”.

Et andet eksempel er Polat Smetullaev, der har oplevet at få sin bibel konfiskeret. Da han klagede over politiets og efterretningstjenestens ransagning, der blev gennemført uden dommerkendelse, oplyste den offentlige anklager, S. Ibrahimov, at årsagen til ransagningen var hans mor Aksulu, der ”samlede kvinder i sit hjem og gav dem religiøs undervisning hver tirsdag og fredag”. Anklageren bemærkede, at betjentene, da de ankom til hendes hjem, bl.a. havde fundet Bibelen opslået på tæppet med kvinder siddende i en kreds udenom. Efterfølgende blev Bibelen konfiskeret for at blive underkastet en ”ekspertanalyse”.

Konklusionen herpå var, at Bibelen var omfattet af forbuddet, og anklagerens kontor advarede Smetullaevs mor Aksulu om, at hvis hun fortsatte sin religiøse undervisning uden ”særlig religiøs uddannelse” og uden godkendelse fra en ”registreret centraliseret religiøs organisation”, ville hun blive idømt en administrativ bøde og, hvis hun forbrød sig endnu en gang, ville der blive indledt en straffesag imod hende. Mellem ransagningen og brevet med den offentlige anklager Ibrahimoves afgørelse døde Smetullaevs far og Aksulus mand, og familien oplevede alvorlige problemer i deres forsøg på at få ham begravet.

Dansk Europamission støtter i disse år en oversættelse af Bibelen, så befolkningen i Karakalpakstan kan læse om Guds løfter midt i de prøvelser, de gennemgår, på et sprog, de forstår.

  • Bed for de kristne i Karakalpakstan ud fra Salme 23 i Bibelen. Løfterne i denne salme gælder også for de kristne i Karakalpakstan, og de vil opleve at blive styrket og trøstet midt i forfølgelserne, når vi husker på dem i bøn
  • Bed om beskyttelse for kristne, der smugler Bibelen, kristen litteratur og film ind i området
  • Bed om, at Gud må blødgøre karakalpakkernes hjerter, så de tager imod evangeliet om frelsen i Jesus Kristus

Støt bibeloversættelsesarbejdet nu:

Støt