Aserbajdsjan

Bibelsmugling og -oversættelse

Jeg lærte aserbajdsjansk for at kunne fortælle aserbajdsjanerne om Jesus…

Aynura Garabayli gæstede Danmark i to uger i marts og april, hvor hun medvirkede ved flere gudstjenester og møder samt Dansk Europamissions årsmøde. I dette interview fortæller hun om evangelisering, forfølgelsen, hun personligt har oplevet, og hvordan vi som danskere kan hjælpe forfulgte aserbajdsjanske kristne.

Af Samuel

Del artikel

Hvorfor mener du, det er vigtigt at forkynde evangeliet på menneskers modersmål?

Aserbajdsjansk er først rigtig blevet udbredt efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Som barn var mit kendskab til aserbajdsjansk derfor begrænset, og mit første sprog er russisk, mit andet sprog engelsk. Aserbajdsjansk er først mit tredje sprog. Jeg lærte hovedsageligt aserbajdsjansk for at kunne fortælle aserbajdsjanerne om Jesus. Jeg kunne nemlig se, at de ikke tog imod budskabet, hvis jeg ikke fortalte det på aserbajdsjansk. Når jeg derimod taler på aserbajdsjansk og bruger en aserbajdsjansk bibel, oplever de budskabet som deres eget, og at Gud ikke er en fremmed Gud.

Det var derfor en stor udfordring at forkynde Guds Ord, dengang vi kun havde Det nye Testamente på aserbajdsjansk. Dengang ledede jeg en husmenighed og plejede selv at oversætte de dele af Det gamle Testamente, der indgik i forkyndelsen. Vi blev derfor glade, da vi hørte, at oversættelsen af Det gamle Testamente var på vej. Det blev udgivet i 2006, både med latinsk og kyrillisk alfabet.                                                                   

Har du og din husmenighed oplevet forfølgelse? 

For år tilbage ledede jeg en husmenighed, og i dag assisterer jeg i en husmenighed, hvor jeg leder lovsang og opmuntrer mennesker. For at kunne holde kristne møder skal man være registreret hos myndighederne, hvilket er meget vanskeligt, for at ikke at sige umuligt. Vi har derfor ikke kirkebygninger, som jeg kan se, I har her i Danmark. I hovedstaden er der kun 2-3 kirkebygninger.

Når vi således må mødes i hjemmene, er det kriminelt. Jeg har derfor været ude for, at politiet undersøger, hvor vi holder møder. Engang fik jeg besked på at møde op hos den offentlige anklager, der spurgte, hvorfor vi samledes i mit hjem. Jeg svarede: Vi mødes og beder, læser i Bibelen og tilbeder Gud. Anklageren sagde: Det kan I ikke, hvorfor gør I det? Det var ikke til at vide, hvad myndighederne ville gøre, og vi stoppede møderne i mit hjem. Vi fortsatte dog møderne i et andet hjem. Nogle år senere blev ejeren af dette hjem og jeg kaldt til politiet. Politiet spurgte, hvilken religiøs gruppe vi tilhørte? Jeg sagde: Vi mødes blot og tilbeder Jesus.

Hvordan mener du, kristne i Danmark kan hjælpe den forfulgte kirke i Aserbajdsjan?

Det vigtigste, I kan gøre, er at bede for os! Vi ønsker, at nye mennesker skal blive en del af menigheden. Der er ikke en hunger i landet efter Guds Ord, så bed om, at mennesker må blive draget til Jesus og finde ud af, at den kristne tro ikke blot er en filosofi.

Bed også for de troende, der allerede er i husmenigheden. På grund af fattigdom i landet arbejder vi meget. Jeg arbejder for eksempel 60 timer om ugen, fra otte til otte mandag til fredag. Derfor må I gerne bede om, at vi på trods af den store arbejdsbyrde vil få overskud til at udvikle arbejdet i menigheden og forkynde evangeliet.

FAKTA: Oversættelsen af Det nye Testamente til aserbajdsjansk er en gave fra Danmark til Aserbajdsjan. Faktisk er det hovedsageligt Dansk Europamissions givere, der har finansieret den. I interviewet fortæller Aynura, hvilken velsignelse bibeloversættelsen er for kristne som et effektivt redskab til at dele evangeliet med mennesker, som endnu ikke har hørt om frelsen og det nye liv i Jesus Kristus.  Der er dog fortsat et stort behov for danskere, der vil se ud over Danmarks grænser og give Bibelen til befolkningsgrupper, der endnu ikke kan læse om Jesus på deres modersmål.

Støt bibeloversættelsesarbejdet nu, tak:

Støt