Indonesien

Ikke-kategoriseret

Snigende indførelse af sharialove i Indonesien

Af Redaktionen

Del artikel

Efterhånden som kandidaterne går ombord i kampagnen som forberedelse til Indonesiens præsidentvalg i juli, har menneskerettighedsgrupper udtrykt stærk modstand mod et stigende antal af sharia-inspirerede love, indført af de lokale regeringer.

Modstanderne siger, at lovene diskriminerer religiøse mindretal og krænker Indonesiens politik Pancasila eller “forenet i mangfoldighed”. Med parlamentsvalgene i april, og præsident Susilo Bambang Yudhoyono, der forventes at danne en koalition med flere islamiske partier til præsidentvalget i juli, kan sådanne love blive et centralt kampagnespørgsmål.

Selv om Aceh er den eneste provins, der fuldstændigt er underlagt sharia (islamisk lov), har mere end 50 regeringer i 16 af de 32 provinser i hele Indonesien vedtaget love, der er påvirket af sharia. Disse love blev mulige efter vedtagelsen af en regional selvstyrelov i 2000.

En jurist fra advokatfirmaet Eleonora og Partners oplyste at, “generelt regulerer og garanterer retssystemet indonesiske borgeres religionsfrihed … men i realiteten hersker der diskrimination.” Religionsfriheden er sikret ved §29 i landets forfatning, sagde Syafi’I Anwar, leder af Det internationale center for islam og Pluralisme. “Derfor,” sagde han, “skal regeringen hjælpe alle religiøse samfund til at praktisere deres tro så frit som muligt og træffe foranstaltninger mod dem, der overtræder denne ret.” (Compass Direct/Dansk Europamission)