Resultater 2012

Hvilke resultater skabes der, når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Hemmelige projekter

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke nævne i hvilke lande disse hemmelige projekter finder sted, eller i detaljeret grad beskrive arbejdets karakter.

Mere generelt, har Dansk Europamission i 2012:

 • Sikret at tusindvis af bibeldele er blevet smuglet ind i et lukket land.
 • Gennemført indkomstskabende projekter for forfulgte kristne i et lukket land. På den måde styrkes deres økonomi, så de kan blive i landet og være med til at hjælpe deres brødre og søstre der – i stedet for at se sig nødsaget til at rejse efter bedre betalte jobs i andre lande.
 • Givet kristne støtte til at deltage i netværksforum. Gennem dette forum udrustes og opmuntres de til at gå videre med arbejdet selv under forfølgelse.

Særligt udsatte kvinder i et muslimsk land

 • Omkring 100 kvinder, der har været udsat for vold og og undertrykkelse, sexslaveri og prostitution har i 2012 modtaget hjælp med støtte fra Dansk Europamission. Kvinderne får adgang til følgende hjælp: 1) Tilflugtssted, 2) Lægehjælp, 3) Advokathjælp, 4) Sjælesorg, 5) Jobtræning.

Indien

Børn og enker fik praktisk hjælp i Sydindien

 • Børnehjemsbørn har fået mad, skolegang, tøj og husly i Sydindien.
 • Børn af spedalske har fået skolegang.

Iran

Kristne i landet arresteres for deres tro på Jesus Kristus, men de har et brændende ønske om at sprede Evangeliet.

 • Dansk Europamissions givere har i 2012 sikret trykning og distribution af ca. 1280 Nye testamenter.
 • Dansk Europamissions givere har sikret økonomisk støtte til kristne, der har mistet deres job, fordi de ikke har villet fornægte deres tro.
 • Desuden er støtten gået til, at kristne der har været arresteret kan få sjælesorg og rådgivning, så de kan komme videre med livet.

Kasakhstan

 • Den første hjælp til fattige familier blev sendt til vores samarbejdspartner i slutningen af 2012. De har efterfølgende uddelt poser med mad til nogle af landets mest sårbare børnefamilier, hvor sygdom og misbrug gør livet særligt svært for børnene.
 • I 2012 blev der givet støtte til et kristent rehabiliteringsarbejde blandt stofmisbrugere, alkoholikere og hjemløse i en del af Kasakhstan, der er præget af stor social nød.
 • Ikke alene kan disse sårbare mennesker få et nyt liv gennem projektet, men myndighederne kan også se, hvordan menneskers liv forvandles. Dermed kan myndighederne måske få øjnene op for, at det at tage imod Evangeliet om Jesus Kristus og indrette samfundet efter Bibelens ord kun gør en positiv forskel i deres land.

Kirgisistan

 width=

Hjælp til tidligere børnehjemsbørn i Kirgisistan

 • Dansk Europamission har i år 2012 hjulpet 10 unge piger i Kirgisistan med støtte til deres ophold på hjemmet “Egehuset”. De er tidligere børnehjemsbørn. På “Egehuset” får de kristen omsorg og opmuntring til at gennemføre en ungdomsuddannelse samtidig med, at de udrustes fagligt til at kunne blive selvforsørgende. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet. Desuden har pigerne fået stillet kaniner til rådighed, som de elsker. Men disse kaniner giver ikke den store profit, og derfor tænkes der fremadrettet på nye tiltag.
 • Dansk Europamisssion har også støttet otte tidligere børnehjemsdrenge i 2012.
 • Desuden er der blevet givet støtte til en sommerlejr.

Mellemøsten og Nordafrika

 • Tusinder af mennesker i den muslimske verden har med støtte fra Dansk Europamission fået Evangeliet ind i deres hjem via SAT-7 TV.

Nordkorea- og nordkoreanere flygtet til Kina

Kristne i Nordkorea fik medicin, mad og tøj

 • Pakker med medicin er smuglet ind i Nordkorea. Medicinen er med til at hjælpe særligt de ældre, fysisk svage kristne, så de kan uddanne unge ledere og dermed udruste en ny generation til at tage ansvar for den forfulgte kirke i landet. I slutningen af 2012 blev der også sendt støtte til indkøb af mad og tøj til undergrundskirken i Nordkorea.

Statsløse børn i Kina fik husly og kristen omsorg

 • Dansk Europamission har i 2012 været med til at støtte mere end 50 børn, der i de fleste tilfælde er blevet efterladt af deres mødre. Syv børn har modtaget fuldtidsstøtte, og 50 har fået delvis støtte.
  Deres mødre er på tragisk vis blevet adskilt fra deres børn, fordi de er blevet sendt tilbage til Nordkorea af de kinesiske myndigheder. Nogle kvinder bliver også adskilt fra deres børn, fordi de føler sig nødsaget til at flygte fra Kina.
  Hjælpen betyder at børnene eksempelvis kan få omsorg, undervisning, hjælp til daglige fornødenheder og en kærlig introduktion til Jesus og Bibelen.

Pakistan

width=

560 piger fik adgang til syskoleuddannelse

 • 560 piger er kommet på syskole i 2012 i Pakistan. I alt har 6.918 piger de sidste 8 år fået adgang til en syuddannelse. Resultatet af uddannelsen er, at mange piger tjener betydeligt mere ved at være syersker og på den måde er med til at brødføde deres familier; og hvad vigtigst er: Pigerne er kommet ud af slaveriet.
 • 635 fattige børn, primært fra den kristne minoritet, fik i 2012 støtte til skolegang. De udrustes til at klare sig i det pakistanske samfund. Resultatet er bedre jobmuligheder, en bedre fremtid og forhindring af kriminalitet og et negativt livsforløb.

Etablering af skoler

 • Med støtte fra DANIDA, administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, har Dansk Europamission fortsat et skoleprojekt i Faisalabad i Pakistan, der begyndte i 2010. I år 2012 gik der 225 børn fra de fattigste lag i befolkningen på skolen.
 • Med støtte fra DANIDA, administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, gennemførtes det andet år i skoleprojektet i Youhanabad, hvor over 340 fattige børn får skolegang.

Kristen ungdomslejr i Pakistan

 • Dansk Europamission støttede i 2012 128 unge mennesker i Pakistan, så de kunne deltage i en kristen lejr, der blev afholdt i november 2012. ”Gud rørte mit hjerte på mirakuløs vis, og det at deltage i denne ungdomslejr er en stor oplevelse i mit liv”, fortæller en af deltagerne.

Støtte til børnehjem i Lahore

 • Omkring 85 piger har fået tøj, sko og mad samt støtte til den daglige drift af børnehjemmet i Lahore. Mange af pigerne har været udsat for grov mishandling, inden de fik husly og omsorg på hjemmet.
 • Et hjem for blinde piger har også modtaget hjælp i 2012. De er særligt sårbare, fordi de på grund af deres manglende syn ikke kan forsvare sig selv mod overgreb.

Sri Lanka

width=

Fattige kristne i Sri Lanka fik bibler og husdyr

 • Bibler på singhalesisk og tamilsk til kristne, der har været ramt af borgerkrig, er blevet uddelt. Modtagerne af biblerne, har ikke selv råd til at købe en.
 • Fattige familier har modtaget husdyr, som kan bidrage til at skabe en indtægt, der kan give dem og deres familier mad på bordet.
 • Ofre for en cyklonen i april 2012 har modtaget hjælp. Midlerne til dette hjælpearbejde kom, da Dansk Europamission fik en bevilling fra Dansk Missionsråds udviklingsafdeling.

Danmark

 • Dansk Europamission sørger løbende for at sætte fokus på de barske livsbetingelser, som millioner af forfulgte kristne står over for. Vi er et talerør for verdens forfulgte kristne eksempelvis via bladet “Dansk Europamission”, hjemmesiden forfulgtekristne.dk, facebooksiden samt forskellige nyhedsmedier, møder i kirker og missionshuse og andre tiltag, der kan fremme sagen.
 • Dansk Europamission har desuden støttet forskelligt arbejde i Danmark, der er med til at fremme evangeliets udbredelse.
 • Projekttilsyn: Vi er løbende i kontakt med vore samarbejdspartnere og besøger projekterne for med egne øjne at tilse, at hjælpen når frem.