Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kirke i Laos tvangslukket

Myndighederne konfiskerer for anden gang på to måneder en kirkebygning

Den 21.-22. februar rejste en gruppe på 4-5 embedsmænd fra distriktet Saybuli til landsbyen Kengweng og afholdt et seminar med titlen “Fjendernes Tricks”. Indbyggere og embedsmænd fra landsbyen blev bedt om at deltage i seminaret. Da seminaret sluttede d. 22. omkring kl. 16.00, opsummerede embedsmændene undervisningen og beordrede kirkebygningen i Kengweng konfiskeret og forbød de kristne at bruge den med øjeblikkelig virkning. Endvidere blev landsbyboerne forbudt at mødes til nogen som helst form for religiøs forsamling i landsbyen. Alle fremtidige forsamlinger skal godkendes af myndighederne. Konfiskeringen af kirken i Kengweng fandt sted blot to måneder efter at embedsmænd havde konfiskeret kirken i Nadaeng i samme distrikt.

De kristne genkendte kun tre af de embedsmænd, der beordrede konfiskeringen, nemlig: 1: Hr. Saysamorn, medlem af det kommunistiske parti for Saybuli-distriktet, 2: Hr. Bountha, ansvarlig embedsmand for religiøse anliggender i Saybuli-distriktet og 3: Kaptajn Saysana, vicepolitichef for Saybuli-distriktet. Embedsmændene forklarede derudover, at hvis de kristne ønsker at benytte kirkebygningen, så skal de indsende en skriftlig ansøgning, som skal godkendes på tre niveauer: landsby-, distrikts- og provinsniveau.

Kirken i Kengweng blev grundlagt i 1972 med to kristne familier. I 1975 byggede de kristne i Kengweng deres kirkebygning og har brugt den til gudstjenester lige indtil den blev konfiskeret. På nuværende tidspunkt er der 25 kristne familier i Kengweng, som tæller i alt 178 personer.

I dag er der 30 kirker i Savannakhet-provinsen, og kun syv af disse er godkendt af myndighederne; resten anses for ulovlige. Nu da tre af dem (kirkerne i Nadaeng, Dongpaiwan og Kengweng) er blevet konfiskeret, er de resterende 22 kirkebygninger i fare for også at blive konfiskeret af myndighederne i Laos.

Selvom Laos’ forfatning garanterer religionsfrihed og frihed til forsamling, og Laos har tilsluttet sig De Forenede Nationers internationale konvention om civile og politiske rettigheder, nægter regeringen i Laos at anerkende eksistensen af kristne og kirker i Savannakhet-provinsen ud over de syv godkendte kirker. Ved at konfiskere kirken i Kengweng er loven om ejendomsret dermed blevet brudt af regeringens embedsmænd.

Human Rights Watch for Lao Religious Freedom opfordrer indtrængende regeringen om at respektere Laos’ forfatning, såvel som de internationale konventioner, og anerkende kirken i Kengweng og dens ret til at eksistere, såvel som at respektere de troendes ret til at vælge deres egen religion og forsamles for at udøve deres tro. Endvidere opfordrer de regeringen til at give de kristne i Kengweng deres kirkebygning tilbage så de kan udøve deres religionsfrihed sådan som de har ret til.

Kilde: Human Rights Watch for Lao Religious Freedom