Ansvarlig brug af data

Dansk Europamissions persondatapolitik

Generelt

Vores Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragsyder-, kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger, som du ikke kan acceptere. På forfulgtekristne.dk/persondatapolitik kan du til enhver tid kunne finde den gældende version.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Dansk Europamission
Drejervej 15
2400 København NV
Tlf.: +45 4444 1313
Mail: info@forfulgtekristne.dk

CVR: 38996355

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til vores sekretariat på ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den medarbejder, der er ansvarlige for at påse overholdelse af Persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven L 503.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængig af om du er bidragsyder, kunde, jobsøgende, leverandør eller samarbejdspartner hos os, eller bruger vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som organisation. Dette gælder, når vi skal administrere dit medlemskab hos os. Det kan også være når du støtter os økonomisk, ved køb i vores webshop, vi køber ydelser af dig, samarbejder med dig eller fordi du selv retter henvendelse til os.

De personoplysninger, som vi behandler om dig

Vi indsamler følgende oplysninger fra dig:

Når du støtter Dansk Europamissions arbejde økonomisk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, evt. e-mailadresse, evt. telefon, betalingsoplysninger (tredjepart) og cpr-nummer, dog kun hvis du ønsker skattefradrag.

Når du handler i webshoppen, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefon og betalingsoplysninger.

Vi indsamler ingen personfølsomme oplysninger om dig.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er bidragsyder, kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig
 • kunne kontakte dig
 • kunne tage referencer, hvis nødvendigt

Er du bidragsyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne:

 • sende dig takkebrev pr. post eller digitalt
 • administrere og bogføre din gave
 • sende dig blad og nyhedsbreve
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse

Modtager du blade, e-nyheder og/eller nyhedsbreve af os, uden at bidrage økonomisk, anvender vi dine personoplysninger til at kunne:

 • sende dig blad, e-nyheder og/eller nyhedsbreve

Er du frivillig eller deltager i et event hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne koordinere dine aktiviteter
 • kunne sende kvittering for din tilmelding til et event
 • kunne sende materiale til dig i forbindelse med eventet

Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • kunne udføre dine ordrer
 • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Er du leverandør til os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne:

 • håndtere administration af leverandørforholdet til dig;

Er du samarbejdspartner med os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne:

 • håndtere administration af samarbejdsforholdet med dig;

Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores it-drift, udgivelse af blad, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis NETS, serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger

 • i den tid, du er tilknyttet vores organisation
 • og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven.
 • personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Lov om betalinger (lov 652 af 8/6 2017), der kræver, at Dansk Europamission skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør.

Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger

 • i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato.

Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger

 • i den tid, du er tilknyttet vores organisation
 • deltagerlister til offentlige møder mv. gemmes i op til 2 år.

Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger

 • i op til 5 år efter indeværende i henhold til bogføringsloven
 • notifikation om køb i webshop gemmes i op til 2 år.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte til os (se kontaktoplysninger ovenstående) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

Vi har samarbejdspartnere der befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land eller den internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen
 • der mellem os og den pågældende modtager af dine Personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen
 • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen; eller
 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules).

Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af Personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS eller, såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, hvilke undtagelser der lægges til grund for en eventuel overførsel

Cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. Du kan læse vores cookiepolitik her.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne politik

Dansk Europamission er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret den 25.5.2018