Vender du dig mod lyset, kilden til liv?

Vi må som kristne aktivt placere os i lyset og dagligt følge Gud, så vil han lade os blomstre og i fællesskab med hinanden blive til en smuk solsikkemark. 

Af Thea Bæk Gamborg

Thea, studentermedhjælper i Dansk Europamission

Del artikel

Solsikke betyder “Den, der følger solen”. Solsikken rækker højt op imod himlen og følger solens gang. Det gør den, fordi solen er dens kilde til energi. Placeres den uden for sollyset, vil den hurtigt visne og miste sin skønhed. 

Jeg tog dette billede, af en smuk solsikkemark, på en rejse til Centralasien. På rejsen mødte jeg lokale kristne, som Dansk Europamission samarbejder med og støtter i deres diakonale arbejde. Billedet mindede mig straks om de kristne, vi mødte og havde fællesskab med. De fortalte os om deres udfordringer og flere af dem stod i svære livssituationer. Alligevel skinnede deres øjne af lys og håb og deres kirke bar frugt.

Der findes meget mørke i verden – krig, forfølgelse og fristelser, og vi har en fjende, som forsøger at skygge for sollyset i vores liv. Vi må derfor som kristne aktivt placere os i lyset og dagligt følge Gud, så vil han lade os blomstre og i fællesskab med hinanden blive til en smuk solsikkemark.

Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig.  Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Johannesevangeliet 15:4-5