”Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve”

Matthæusevangeliet, kapitel 10, vers 16 Afsnittet, som dette vers er taget fra, er en udsendelsestale til en opgave, der virker mere afskrækkende end tiltrækkende. Jesus

Af Henrik Ertner Rasmussen

Del artikel

Matthæusevangeliet, kapitel 10, vers 16

Afsnittet, som dette vers er taget fra, er en udsendelsestale til en opgave, der virker mere afskrækkende end tiltrækkende. Jesus lover sine apostle alt andet end guld og grønne skove. Folk vil ikke tage imod deres budskab. Magthaverne vil arrestere dem. De vil blive stillet for domstole for deres prædiken. Alligevel lader apostlene sig sende ud og kan berette om, at syge bliver helbredt, og dæmoner bliver uddrevet der, hvor de kommer frem. De har nemlig ikke kun truslen om at blive angrebet af ulve med sig, men også løftet fra Jesus om, at Faderens Ånd vil tale gennem dem.

Denne udsendelsestale er i sin bibelske sammenhæng anbragt, inden Jesus går ind til sin lidelse og død på korset – og sin opstandelse på den tredje dag. Efter opstandelsen, hvor apostlene igen bliver sendt ud, har de ikke alene løftet om hjælpen fra Helligånden med sig, men også den usvigelige sikkerhed om, at Jesus har sejret over døden, og at de, der tilhører Ham, kan forvente det samme, trods forfølgelse fra både pøbel og myndigheder.

Mange af verdens kristne står i situationer, hvor deres tro prøves af forfølgelser. Vi, der ikke oplever den samme grad af forfølgelse, må stå sammen med dem i forbøn og ved at vise konkret, at vi ikke har glemt dem, fx ved at give dem de redskaber, de behøver for at opretholde og udbrede troen, ikke mindst bibler på de relevante sprog.