Længslen efter helhed

At længes er en velkendt følelse hos osalle. Vi længes efter fred, sommerferie, at blive voksen, at få børn, at samfundet normaliseres efter Corona osv. Forfatteren Poul Hoffman nævner omlængslen, at ”vi mennesker er skabt til at leve i Edens have,

Af Niels Peder Nielsen 

Del artikel

At længes er en velkendt følelse hos osalle. Vi længes efter fred, sommerferie, at blive voksenat få børn, at samfundet normaliseres efter Corona osv.

Forfatteren Poul Hoffman nævner omlængslen, at vi mennesker er skabt til at leve i Edens have, og at vores liv dybest set består i at lede efter Paradiset. Vi tror hele tiden, den er bag næste hjørne, og enkelte gange oplever vi stjernestunder, så vi tror, at nu er vi der. Men vi finder ikke Paradiset. Det er groet til i tjørn og tidsel og forsvundet i ørkensand et sted nede i Mellemøsten, hvor fire floder engang havde deres udspring.

Men der er gode nyhederF.eks.giver Paulus’ breve os en fornemmelse af, hvad korset har at sige ind i vores længsler efter fred, orden, liv, kærlighed og kraft.

I udpluk nævner Paulus, at ”Jesus stiftede fred ved korsets blod, og ”Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os” –at ”den troende er begravet med ham ved dåben til døden, og oprejst med Kristusog at Jesus blev korsfæstet på grund af synden, kødet, det gamle menneske, verden, loven.

Ja, korset sætter alt ind i en universel og kosmisk sammenhæng, for vedkorset er gærdet, skillevæggen, revet ned mellem jøder og hedninger, mand og kvinde, træl og fri, dem, der er nær og dem, der er langt borte.

Men dette budskab om korset har siden den første menighed skabt modsigelse, og dybest set tror jeg, at al modstand mod kristendom bunder i modstanden mod korset – og hvor korsets budskab vinder frem, rejser mørket sig. Det er så desværre vores vilkår til alle tider. Men husk på, at vi føres sammen i sejrstog af korsets Herre, Jesus Kristus, og ved korsets fod opfyldes alle vores længsler, for de har i ham ”deres ja”. 

Niels Peder Nielsen er bestyrelsesformand i Dansk Europamission og hjælpepræst i Silkeborg Oasekirke.