Hvem siger I, at jeg er?

Jesus spørger disciplene, og Peter svarer: Du er Kristus, den levende Guds søn. Hvad villedu svare, hvis du fik det samme spørgsmål? Guds ord opfordrer os til

Af Hans-Henrik Johansen

Del artikel

Jesus spørger disciplene, og Peter svarer: Du er Kristus, den levende Guds søn.

Hvad villedu svare, hvis du fik det samme spørgsmål? Guds ord opfordrer os til at gøre mange gode ting: Vi opfordres til at efterfølge Jesu eksempel, til at vise næstekærlighed, have giversind med mere. Men at tro på Kristus betyder, at vi ønsker at tro på Ham som Guds søn, der skaffer soning for vores synder. 

Det svar kunne Peter ikke finde frem til i sig selv, men som vi læser i Matt 16,17 er det Gud Fader i himmelen, der har givet Peter den indsigt og tro. 

Og det er glædeligvis det samme i dag. Det er vores Far i himmelen, der giver os troen. Det er Helligånden, der skaber troen på Jesus i vores hjerter. Det er umuligt at forstå Guds forunderlige frelsesplan, umuligt at fornemme Hans usigelige kærlighed og visdom, hvis ikke Guds hellige ånd får lov at vise os det og skabe troen på Ham i vores hjerter. 

Tænk at vi, som på alle måder er syndere, der ikke kan gøre os fortjent til Guds kærlighed… at vi, på grund af Jesu offer for vores skyld, nu kan stå for Guds ansigt som rene, retfærdige og himmelen værdige.

Det er det budskab, vi skal stå sammen om at tilbyde til mennesker, både herhjemme og ude i verden. Vi ønsker, at Gud ved sit ord og sin ånd må vejlede os alle, og at vi hver især må bruge de evner og gaver, vi er blevet betroet, til Guds ære og til hjælp og frelse for de mennesker, vi er sat iblandt.

Hans-Henrik Johansen er direktør og næstformand i Dansk Europamission.