Iran

Bibelsmugling og -oversættelse

Kristent iransk ægtepar tilbageholdt i Evin fængslet

Iranske kristne anmoder om forbøn for konvertit-parret Homayoun Zhaveh og Sara Ahmadi, der blev tilbageholdt den 13. august, efter at de var blevet indkaldt til Evin fængslet i Teheran.

Af Redaktionen

Del artikel

Parret blev i første omgang arresteret af den iranske efterretningstjeneste i juni 2019. Homayoun blev løsladt efter en måned, imens Sara tilbragte 67 dage i detention. Halvdelen af tiden var hun i isolation, hvor hun oplevede et ekstremt psykisk pres. Det skriver Dansk Europamissions samarbejdspartner Middle East Concern.

I november 2020 blev Sara idømt 11 års fængselsstraf for hendes påståede ledende rolle i en husmenighed, og Homayoun to år for medlemskab af husmenigheden. Straffen inkluderede også to års forbud mod at rejse udenlands, to års forbud mod medlemskab af enhver social eller politisk gruppe og seks måneders samfundstjeneste.

Efter anke blev dommen i december 2020 stadfæstet, men Saras fængselsstraf blev reduceret til otte år. Parrets advokat anmodede om, at sagen blev genbehandlet, men i juni 2021 afviste Højesteretten ansøgningen.

Homayoun og Sara forventede at afsone deres fængselsdom den 15. juni 2021, men da de mødte op ved Evin fængslet fik de at vide, at de kunne vende hjem indtil videre.

Den 13. august 2022 besvarede Homayoun og Sara en indkaldelse til fængslet med forventningen om at få tilbageleveret konfiskerede ejendele. I stedet blev de begge tilbageholdt.

Venner til parret er bekymret for dem. Særligt for Homayoun, der lider af fremskredet Parkinsons sygdom.

Bed gerne for:

  • At Gud vil trøste, støtte og styrke Homayoun og Sara i denne svære tid
  • At deres hårde dom vil blive genbehandlet, særlig eftersom Homayouns helbred er dårligt, og at de vil blive frikendt.
  • At de iranske autoriteter vil stoppe forfølgelsen af deres borgere for deres fredlige trospraksis

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter