Afghanistan

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Nedslag i afghansk kirkehistorie

Her ses en tidslinje over den afghanske kirkehistorie

Af Jonas Mølgaard

Del artikel

1. århundrede. I Apostlenes Gerninger 2:9 står der, at parthere, medere og elamitter på pinsedagen hørte evangeliet. Parthernes rige dækker en del af nutidens vestlige Afghanistan.

2. århundrede. KirkefaderenEusebius fortæller, at apostlene Thomas og Bartholomæus blev sendt til det der i dag er det vestlige Afghanistan og ifølge traditionen var de også i det nordlige Afghanistan.

5. århundrede. Traditionen omtaler Herat som et bispedømme i det 6., 10. – 11. århundrede med kristne samfund, for de flestes vedkommende nestorianere. Området lå på Silkevejen fra Kina. Balkh var et missionscenter, hvorfra mission udgik til bl.a. Kina. 

13.  århundrede. En kristen fyrste i det nuværende Afghanistan konverterede til islam, sandsynligvis ud fra politiske hensyn. 

14. århundrede. På dette tidspunktvar der praktisk talt ingen kristne tilbage i Afghanistan.

17. – 18. århundrede. Kristne armenske handelsmænd bosatte sig i Kabul-området, og et nyt kristent minoritetssamfund udviklede sig. Men allerede i 1771 blev de drevet ud af Afghanistan af muslimer. 

I 1919 blevAfghanistan uafhængigt af England og blev ledet som et monarki indtil 1973. Efter en række militærregeringer blev der dannet en regering, der overlevede ved sovjetisk hjælp. 

I 1978 kulminerede udviklingen med den sovjetiske invasion som varede et årti. 

I 1996 kom Taliban til magten og fulgte en streng fortolkning af islam. Konversion til den kristne tro kunne medføre dødsstraf, fængselsstraf og konfiskering af ejendom. 

11. september 2001. World Trade Center i New York blev angrebet. Taliban falder under vestlige angreb på landet, som straf for at Al-Qaeda, som stod bag terrorangrebet, havde haft baser i landet. 

2004: Første demokratiske valg i Afghanistan. Herefter fulgte en ny forfatning, som gjorde islam til statsreligion og grundlag for al lovgivning og tolkning af lovgivning. 

2015: Dansk Europamissions givere begynder at støtte to klinikker i Kabul, som giver lægehjælp til fattige.

2021: Taliban fårkontrol over alle Afghanistans provinser. Fremtiden er usikker for alle afghanere – især for kvinder, anderledes tænkende og kristne konvertitter. Inden Talibans magtovertagelse var der anslået 3000 undergrundskristne i landet. Dette tal er lavere nu, da flere kristne er flygtet ud af landet.

Kilder: Under Cesars Sword (University of Notre Dame), encyclopodia.com et al. 

Støt Afghanistan: Lægehjælp til fattige