Afghanistan

Bibelsmugling og -oversættelse

Guds hjerte for Afghanistan

Af Samuel

Del artikel

Afghanistan er et af verdens fattigste lande. Sundhedstilstand er ringe og landet har været plaget af adskillige krige. Dels har udenlandske styrker indtaget landet, og dels har krigsherrer internt i landet kæmpet om magten. Afghanistan er også et af de lande i verden, hvor det er farligst at være kristen.

Men som kristne ser vi ikke kun på Afghanistan ud fra fakta. Vi har det privilegium, at vi kan se på landet ud fra et trosperspektiv. I Bibelen kan vi læse, hvad Guds tanker er, og hvad der er på hans hjerte for mennesker. 

Paulus siger i første brev til Timotheus 2:1-4: Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.  Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.

Det er Guds vilje, at også afghanerne kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed – og det er hans vilje, at alle afghanere skal frelses. Ud fra denne beskrivelse af Guds vilje kan vi bede for afghanerne, for myndighederne og kirken. 

Udover at bede har Dansk Europamissions givere gennem flere år rakt ud til afghanere, både i og uden for Afghanistan. 

  • I det østlige Tyrkiet gives støtte til en menighed, som ligger på den rute, mange afghanere anvender på deres vej til Europa. Her kan de høre evangeliet og blive en del af et kristent fællesskab. 
  • Gennem flere år er der indsmuglet nye testamenter til Afghanistan. I øjeblikket er arbejdet på pause, men når det er muligt, genoptages det. 
  • I Iran får ikke kun iranere, men også afghanere del i de mange tusinde eksemplarer af Det Nye Testamente, der indsmugles i landet, på grund af støtte fra Dansk Europamissions givere. 
  • I Afghanistan får fattige lægehjælp.

Selvom situationen ser umulig ud, kan vi bede for Afghanistan – ud fra Guds vilje – og vi kan på forskellige måder gøre en positiv forskel for afghanere i nød. 

Hjertelig tak fordi du står sammen med afghanerne i denne tid. 

Støt Afghanistan: Lægehjælp til fattige