Iran

Bibelsmugling og -oversættelse

Iranske kristne anmoder om bøn for to kristne, som afsoner et års fængsel

Af Jonas Mølgaard

Del artikel

Habib, Sasan, Sasans kone Marjan, Sasans bror Sam og hans kone Maryam, Pooriya og hans kone Fatemeh og Sam og Sasans ældre mor Khatoon, blev arresteret i Bushehr i det sydlige Iran den 1. juli 2019.

I juni 2020 blev alle undtagen Khatoon dømt for “propaganda mod staten ved at fremme kristendommen” i henhold til artikel 500 i straffeloven. De fik en række domme, herunder bøder og arbejdsforbud. Sam, Sasan og Habib blev hver idømt et års fængsel, som de ankede. Ankeretten stadfæstede dommene den 27. januar.

Habib og Sasan begyndte at afsone deres fængselsdomme i Bushehrs centrale fængsel den 8. februar 2021. I marts fik de lov til at komme hjem på en midlertidig orlov, som blev forlænget indtil sidste uge, hvor Bushehrsdomstol beordrede dem til at vende tilbage til fængslet den 11. november. Sasan står også over for et to-årigt eksil fra Bushehr efter sin løsladelse fra fængslet.

Sasan og Habib er Gud meget taknemmelig for, at de har været i stand til at forlænge deres orlov så længe ​​og takker kirken for at støtte dem i bøn.

Der anmodes yderligere forbøn om at:

  • Gud vil trøste og opmuntre Sasan og Habib, når de vender tilbage til fængslet
  • Gud vil våge over deres familier og bevare dem i sin kærlighed og fred.
  • De iranske myndigheder vil respektere de forskellige religiøse samfund, opretholde deres religionsfrihed og afstå fra at undertrykke dem

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter