Iran

Bibelsmugling og -oversættelse

”Der er desperat brug for flere nye testamenter i Iran”

Af Samuel

Del artikel

Ordene er fra en medarbejder i vores partnerorganisation vedr. Iran. Han er dybt involveret i at hjælpe undergrundskirken og sikre, at der indsmugles nye testamenter i landet.

Grundet covid-19 var Irans grænser lukket i perioder i 2020, og det var vanskeligt at få smuglet bibler og nye testamenter ind i landet. Hungeren efter at kunne læse i Bibelen blev dog ikke mindre. Hverken hård forfølgelse eller en pandemi, som har ramt Iran meget hårdt, har kunnet standse bevægelsen af mennesker, der søger Jesus.

”Vi har aldrig oplevet så stor en åbenhed. Mange mennesker vender sig mod Jesus”, fortæller David fra vores projektpartner Elam. En medvirkende årsag er mange iraneres frustration over præstestyret. Som det eneste land i verden ledes Iran af præster – og når økonomien vakler og styret er korrupt, kommer de islamiske ledere til at stå på mål for frustrationen. Ja, frustrationen rammer også islam selv.

Den folkelige opbakning til præstestyret svinder mere og mere, Tusinder søger alternativer til shia-islam, ikke kun i den kristne tro, men også andre steder, eksempelvis nyreligiøsitet. En meningsmåling udført af forskere ved det sekulære hollandske Gamaan Institut fandt, at 800.000 iranere var blevet kristne.

Almindelige mennesker er således i mindre og mindre grad tilbøjelige til at forfølge kristne. Det er sjældent, at konvertitkristne bliver forfulgt af deres familie. Tværtimod er der mange eksempler på, at andre familiemedlemmer kommer til tro, når et familiemedlem bliver kristen.

Forfølgelsen kommer således hovedsageligt fra præstestyret. Aktive i undergrundskirken arresteres og fængsles, og nogle idømmes lange fængselsstraffe. Alene i 2020 blev 6 kristne idømt 5 års fængselsstraf, mens én blev idømt 10 års fængsel.

Dansk Europamissions forbedere og givere spiller en stor rolle i arbejdet for kirken i Iran. Det er et privilegium, at vi fra Danmark kan være med i vækkelsen i Iran gennem bibelsmugling og forbøn for de forfulgte kristne. 

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter