Iran

Bibelsmugling og -oversættelse

Kirkevæksten fortsætter – trods hård forfølgelse og covid-19

Af Anna Aalbæk

Den udbredte frustration over præstestyret får flere iranere til at søge svar i den kristne tro. (BalkansCat/istock)

Del artikel

”Hvordan er situationen for kristne i dag i Iran”? spørger jeg en medarbejder i vores partnerorganisation, David, til et videomøde. Med spørgsmålet er mit sigte at få udfoldet forfølgelsessituationen i landet, men til min forundring påpeger David først og fremmest glæden ved troen på Jesus: ”Vi har aldrig oplevet så stor en åbenhed. Mange mennesker vender sig mod Jesus i disse år”, fortæller David. 

”At finde troen og sandheden er for de her mennesker en stor lettelse”. Han forklarer: ”Mange siger: ’I mange år har vi fået fortalt, hvem Gud er. Men nu får vi lov til at finde ud af, hvem han virkelig er’. Jesus siger i Johannesevangeliet 8, 32: ’I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie’. At kende den levende Gud er meget værdifuldt. I islam kendte de ikke Gud personligt, men forsøgte at behage ham, og håbede, at han en dag ville frelse dem. I mødet med den kristne Gud får de lov til at indgå i en relation med ham, de kan kommunikere med ham, og ultimativt er de sikre på frelsen – på evigheden. De bliver forelsket i Herren”. 

”Selvfølgelig har de deres udfordringer og op- og nedture”, tilføjer David, ”men en af årsagerne til at kirken vokser er, at når folk møder Jesus, så bliver de forelsket. De elsker Jesus. De ønsker at fortælle andre om ham og lade andre mennesker kende ham. De har ikke kun ændret verdenssyn, de har mødt Kristus”. 

Myndighedernes forfølgelse stopper ikke kristne fra at dele troen 

Kirken i Iran er i vækst og det til trods for, at forfølgelsen fra myndighederne fortsat er meget stærk, beretter David. Iran har siden den islamiske revolution i 1979 været en islamisk republik, og regeringen forsøger aktivt at forsvare islam. ”Regeringen ønsker at fastholde en ren tro og beskytte revolutionen. De er ligeglade med menneskers frelse, men de søger at forsvare islams ære. Det skyldes ikke en åndelig motivation, men er et spørgsmål om ære”, forklarer David fra vores projektpartner Elam.

”Ifølge forfatningen er der religionsfrihed, men i praksis har man ikke denne ret. Du har lov til at følge den tro, som du er født ind i, men det er ikke lovligt at konvertere”, fortæller David og nævner en række eksempler på, hvorledes myndighederne søger at håndhæve denne praksis: ”Regeringen prøver at kontrollere og stoppe kirkevæksten ved bla. at forsøge at få nøglepersoner i kirken til at forlade landet. Som konvertitkristen kan man risikere at miste sit arbejde, da de fleste virksomheder får offentlig støtte. Og ultimativt kan man risikere fængsling, hvis man afsløres i at evangelisere. De kristne skal derfor tage deres forbehold og mødes hemmeligt.”


Du har lov til at følge den tro, som du er født ind i, men det er ikke lovligt at konvertere – David 


”Men det stopper ikke de kristne fra at dele deres tro”, understreger David. ”Hver dag over hele Iran deler mennesker evangeliet. Tusindvis af kristne deler hver dag deres tro. Bare sidste måned alene blev der uddelt 5000 nye testamenter gennem evangelisation, som blev givet én til én”, fortæller han. 

Kristne møder i mindre grad forfølgelse fra familie og venner

Imens der blandt konvertitkristne er en frygt for myndighederne, så møder de derimod sjældent modstand fra familie og venner på grund af deres tro. ”Almindelige mennesker er i mindre og mindre grad tilbøjelige til at forfølge kristne i forhold til for 25 år siden. Vi hører sjældent om mennesker, der bliver forfulgt af deres familie, når de konverterer”, fortæller David. ”Tværtimod er vores erfaring, at der ofte er andre familiemedlemmer, der kommer til tro, når et familiemedlem bliver kristen”.

Årsagen til denne udvikling er ifølge David iranernes utilfredshed med regimet. Han fortæller: ”Virkeligheden er, at 42 år efter den islamiske revolution er flere og flere mennesker trætte af regeringen og regimet. Iran er et teokrati, hvilket betyder, at lederne af landet også er de religiøse ledere. Så når tingene går galt, så får regeringen skylden, og når regeringen også er de religiøse ledere – som lyver, snyder, tager penge fra bankerne, laver aftaler med Kina, isolerer sig fra resten af verden – så tager folket afstand til islam. De har set tomheden i islam, og er derfor desillusionerede”. 

”Vi oplever Guds kraft. Vi har aldrig oplevet så stor en åbenhed. Mange mennesker vender sig mod Jesus” slutter David og tilføjer: ”Men hvad der er virkelig opmuntrende er, at flere mennesker er i stand til at undervise andre og hjælpe dem med at vokse midt i vanskelighederne.  Ikke kun at vinde dem til Kristus, men også at vokse, så der opbygges en sund kultur, hvor alle spiller en vigtig rolle”. 

”Vi har et ønske om, at I vil bede for discipelskab. Den store, virkelige udfordring er discipelskab, så kirken kan vokse sig stærk og blive en velsignelse for resten af verden”. 

Fakta: Indsmugling af nye testamenter til Iran

Alene i 2020 sikrerede Dansk Europamissions givere, at der kunne trykkes og indsmugles 23000 eksemplarer af Det Nye Testamente i Iran. Anslået 15 % af alle modtagerne bliver kristne. 

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter