Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne, Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Trængte kristne rækker ud til mennesker i nød på Sri Lanka

Af Samuel

Del artikel

Sri Lankas økonomi er hårdt ramt af covid-19. I forvejen var landets udlandsgæld høj, og et fald i landets bruttonationalprodukt får nogle til at spørge, om Sri Lanka overhovedet kan tilbagebetale gælden. Allerede før covid-19 var det en udfordring for landet at betale sin gæld.

Særligt daglejere er ramt hårdt, men der er eksempler på, at selv personer i gode, faste job mister deres arbejde under nedlukningen.

Hvor danskerne trods alt har offentlige ydelser og hjælpepakker, som i en vis grad afbøder konsekvenserne af covid-19, er nogle srilankanere under et stort pres, bl.a. forældre, der skal forsørge deres børn.

I denne situation kan kirken bringe lys og håb til mennesker, der kæmper for at overleve. I en tid hvor nogles situation er desperat, kan kirken vise Guds kærlighed på en meget praktisk måde. Den kan give hjælp-til-selvhjælp og nødhjælp til fattige, som dermed får opmuntring, nyt håb og styrke i en ellers desperat situation.

Fra angreb på kirker til chikane og trusler

Selvmordsangrebet i påsken 2019 på tre kirker var tragisk, men faktisk enkeltstående i det store billede. Man kan måske sige, at det var en voldsom undtagelse til en tendens, der har vist sig gennem de sidste fem år – at fysiske angreb på kirker er kraftigt faldende. Dog er der eksempler på chikane og trusler mod kristne, og vores samarbejdspartner må til stadighed klæde de kristne på, så de kender deres rettigheder og i praksis kan få den beskyttelse, lovgivningen lover.

Tak fordi du vil bede for kirken, som rækker ud til fattige kristne og andre udsatte i Sri Lanka, som er økonomisk udfordrede. Mange i landet er berørt af coronakrisen, men vi kan bede om, at dette bliver en tid, hvor Guds kærlighed bliver demonstreret i praksis og mange får et positivt møde med kristne i denne tid. Dermed kan skepsis og fordomme mod kristne nedbrydes, hvilket kan skabe interesse for den kristne tro.

Støt