Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Forfulgte kristne i Nordkorea oplever Guds fred – trods covid-19’s hærgen

Af Samuel

Del artikel

Covid-19 har ramt Nordkorea hårdt. I Danmark er der udspændt et socialt sikkerhedsnet under virksomhederne ogbefolkningen, som i et vist omfang afbøder konsekvenserne af covid-19, men det er ikke tilfældet i mange fattige lande.

Her er indbyggerne i højere grad overladt til at klare sig selv, og det er også tilfældet i Nordkorea. I forvejen var denalmindelige nordkoreaner meget fattig, men under nedlukningen i foråret steg priserne på dagligvarer tilnæsten firedobbelt niveau. Priserne faldt i foråret, men grundet tyfoner i juli og september steg priserne igen. Anslået 30.000-50.000 nordkoreanere er døde som følge af covid-19 i Nordkorea.

I forvejen var det ikke lovligt at være kristen i landet. Kristne, der opdages, sendes i Nordkoreas berygtedearbejdslejre, som regnes for værre end Hitlers koncentrationslejre. Hele familier straffes kollektivt, hvis blotét familiemedlem opdages. Torturen i Nordkoreas fængsler er grusom og dokumenteret af hundredvis af vidnesbyrd fra nordkoreanere, der er flygtet. Flere bøger dokumenterer, hvordan de indsatte ydmyges. Vidner fortæller, at vagter tisser på fanger, og at nogle fanger får revet neglene af, piskes og udsættes for luseplage. Et øjenvidne fortæller, at kristne bl.a. henrettes ved at blive brændt levende.

I Danmark bliver vi ikke forfulgt som i Nordkorea, men vi kan gennemgå prøvelser og møde udfordringer. Men Gud er densamme i Danmark, og hans løfter gælder os – ligesom de gælder for nordkoreanske kristne.

En nordkoreansk kirkeleder skriver: ”I Johannesevangeliet 14:27 står der: ’Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!’ Hvor er det godt at vide, atGud kender til vores trængsler, når vi vandrer i dødens skygge. Når vi rammes af frygt, angst, bekymring og håbløshed,udøser han sin fred og glæde, så vi kan leve med Guds riges fred og glæde som et åndeligt liv i vores krop og hjerte.”


Når vi rammes af frygt, angst, bekymring og håbløshed, udøser han sin fred og glæde, så vi kan leve med Guds riges fred og glæde som et åndeligt liv i vores krop og hjerte


Hjertelig tak, fordi du beder for de forfulgte kristne. Evigheden vil vise, hvilken betydelig forskel din forbøn og støtte har gjort.

Støt Nordkorea: Medicin og mad til kristne og andre nødlidende