Iran, Kasakhstan, Nordkorea, Sri Lanka, Syrien, Tyrkiet, Usbekistan, Yemen

Mediemission, Nødhjælp og udviklingsprojekter

Coronakrisen er en mulighed for forfulgte kristne

Af Redaktionen

SONY DSC

Del artikel

Irak: Militæreskorte til kristne nødhjælpshold

I Nordirak har regeringen overraskende givet militær eskorte til de lokale nødhjælpshold, som Dansk Europamissions givere støtter, så de kunne komme gennem de mange checkpoints under nedlukningen. 

Uddelingen af mad og hygiejneartikler er afgørende, da regeringen mangler penge og frygter social uro, hvis indbyggerne sulter. De kristne nødhjælpshold hjælper de fattigste af de fattigste samtminoriteter og kristne i afsidesliggende områderDermed kan kirken bringe håb og bidrage til stabilitet i en krisetid. 

Kasakhstan:”Aldrig har vi fortalt så mange mennesker om Jesus

Mange kirker livestreamer søndagsprædikener og laver bibelundervisning samt børne- og ungdomsprogrammer på Instagram og YouTube. De evangeliserer også aktivt på WhatsApp, Messenger og Telegram. Som enpræst i vores netværk udtrykker det: ”Aldrig før har jeg og kirkens kristne været  aktive online – og aldrig har vi fået fortalt så mange mennesker om Jesus, som vi har gjort den sidste måneds tid!”

Usbekistan: Kristne uddeler mad og værnemidler

”Vi lærer at tjene Gud og vores landsmænd under nye forhold. Der er mange, der oplever en mangel på fødevarer og værnemidler her i byen. Det prøver vi at afhjælpe ved at uddele mad til de fattigste, mens vi i kirkens lokaler syer masker og uddeler dem gratis.Sådan fortæller præsten i en kirke, som Dansk Europamission er ved at indlede et samarbejde med.

Sri Lanka: Hjælpen fortsætter

I Sri Lanka er mange fattige hårdt ramt, men her fortsætter hjælp til selvhjælpprojektet, som på langt sigt vil være til gavn for fattige præstefamilier, der kan starte en lille virksomhed.Vi har netop overført et større beløb fra Dansk Europamissions givere, som vil være til hjælp for mange særligt udsatte kristne i den kommende tid, ligesom deres menigheder og lokalsamfundene får gavn af det indkomstskabende projekt.

Syrien: Nødhjælp uddeles på afstand

En projektmedarbejder fortæller: Syrien lider. Det gjorde landet også før covid-19 kom, men virussen gør det ikke bedre.Vores arbejde har dog ikke ændret sig markant. Nødhjælpen kommer stadig ud, men vi gør det med social distance. Vi giver heller ikke nødhjælpen direkte, men stiller den i stedet, trækker os tilbage, og så kan syrerne komme og hente den, mens vi hilser på afstand.

Yemen

Allerede før covid-19 var hungersnød, vandmangel og kolera udbredt i Yemen som følge af borgerkrigen. Dertil kommer corona, som spreder sig i områder med dårlig hygiejne.Med uddeling af regnvandsopsamlingstanke og filtretil de allermest udsattekanregnvand opsamles og renses, så det kan drikkes og bruges til madlavning og vask. Dermed kan hygiejnen forbedres og udbredelsen af coronavirus reduceres.

Mellemøsten: Isolerede ser mere kristent tv

Karantæneramte og isolerede mennesker i Mellemøsten har god tid til at se kristent tv i denne tid, hvorved kendskabet til den kristne tro øges i Mellemøsten. Det fortæller vores samarbejdspartner SAT7. 

Tyrkiet: Isolerede bruger sociale medier

Voresmediepartnere har fortalt os, at mennesker i isolation også har brugt mere tid på sociale medier end normalt. Radio Shema sender gudstjenester, interviews, lovsang og bøn på sociale medier. Antallet af følgere stiger i denne tid, ligesom brugere kommenterer og sender bedeemner. Dette gælder også ikke-kristne, og medarbejderne beder for dem og skriver med dem. Mange har skrevet, at de er blevet velsignet gennem programmerne.

Flere nordkoreanskeflygtninge får hjælp

Nordkoreanere, der flygter til Kina, får ikke asyl. Hvis de bliver opdaget, bliver de sendt retur til det undertrykkende diktatur, hvor de risikerer fængsel og tortur. De kinesiske myndigheders fokus er dog i denne tid på covid-19 og derfor i mindre grad på at tvangshjemsende nordkoreanske flygtninge.

Derfor kan forfulgte, men frimodige lokale kristne i denne tid hjælpe langt flere nordkoreanske flygtninge end normalt til sikre tredjelande  med støtte fra Dansk Europamissions givere.

Iran: Mennesker kommer til tro og bliver helbredt

I Iran så en familie i Shiraz et nyt Instagramopslag fra en fjern ven.  dage senere skrev de til hende: ”Vi er fanget herhjemme. Hver aften læser vi de vers, du deler fra Biblen. Din Gud er så kærlig og mild. Kan vi snakke?” I dag er familien troende. Desuden har vi hørt et vidnesbyrd om, at en kvinde er blevet helbredt for covid-19.